Trombosrisk

Riskskalor

Vilka hjälpmedel (skalor) finns det för att bedöma den individuella trombosrisken hos en patient?

Till skillnad från bedömning av risken för liggsår finns det få skalor för trombosrisk. Den mest kända är en riskskala från dr Caprini, USA.

Det som talar emot riskskalan är att den inte är evidensbaserad och därmed saknas vetenskapligt belägg.

Här hittar du mer information om medicinska antitrombosstrumpor.