Profylaktisk verkan

Knä- och lårlånga antitrombosstrumpor

Har knästrumpor samma profylaktiska effekt som lårstrumpor?

Det finns bara ett fåtal medicinska studier som jämför effekten mellan knä- och lårlånga antitrombosstrumpor. Ofta är dessa undersökningar inte vetenskapligt relevanta eftersom antalet testpersoner är för få.

De senaste rönen från en studie som genomfördes vid Charing Cross Hospital i London visar dock på en statistiskt signifikant fördel (p <0,05) för lårlånga antitrombosstrumpor i jämförelse med knästrumpor.

Fler studier finns att läsa här >>

Här hittar du mer information om medicinska antitrombosstrumpor.

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
0 Rates
0 %
1
5
0