Denna webbplats använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse. Fortsätt om du accepterar detta eller ta reda på mer om cookies.

Kompressionsbehandling

Sjukdomsmodifierande behandling för venösa sjukdomar

Om du lyssnar på folks samtal hör du förmodligen ofta medicinska kompressionsstrumpor nämnas, felaktigt kallade ”stödstrumpor”. Det är emellertid en viktig skillnad mellan dessa två produkter.
  • Medicinska kompressionsplagg är medicinska produkter som en läkare kan ordinera vid behov, om patienten har rätt indikationer eller om läkaren anser att det är lämpligt.
  • Stödstrumpor är däremot bara lämpliga för personer utan venösa problem.
Venerna i benen säkerställer återflödet av blod tillbaka till hjärtat. Venklaffarna i venerna fungerar som envägsventiler, vilka bara låter blodet flöda i en riktning, nämligen mot hjärtat, och förhindrar på det sättet att blod ansamlas i benen. Brist på motion och för mycket stående eller sittande lägger ett avsevärt tryck på vensystemet under en stor del av dagen.

Om vadens muskelpump inte längre stödjer återtransporten av blod tillräckligt, så vidgas venerna och venklaffarna kan inte stängas ordentligt, varpå benen blir tunga och trötta. Svullnad och strumpor eller skor som skär in i huden är ett tecken på detta. Spindelvener, åderbråck eller bensår kan utvecklas senare.

Endast en medicinskt korrekt tryckgradient garanterar medicinsk effekt

Trycket som utövas av kompressionsstrumpor minskar kontinuerligt i distal (fotled/fot) till proximal (lår) riktning, eftersom denna degressiva (minskande) tryckgradient uppfyller de medicinska kraven på kompressionsbehandling.

Eftersom människan står upprätt är det venösa trycket högst i fotled-/fotområdet (distalt). Underbenets nedre tredjedel är därför särskilt utsatt för risk för sjukdomar. Trycket som utövas av kompressionsstrumpan måste alltså vara särskilt högt där. Som kontrast måste tryckgradienten minska i knävecket för att förhindra att den ytliga venen snörs av. Tryckgradienten minskar stadigt från 100 % vid fotleden till 40 % vid låret.

Trycket som utövas vid fotleden bestämmer klassificeringen av medicinska kompressionsplagg i de fyra tillgängliga kompressionsklasserna.

Därför är stödstrumpor inga medicinska kompressionsplagg

Som regel har stödstrumpor ingen kontrollerad minskande tryckgradient. Detta kan leda till en situation där blod fortfarande ansamlas i benen och venösa sjukdomar ändå utvecklas eller symtomen inte lindras.

Strumpstorleken bestäms normalt av skonumret.

Eftersom stödstrumpor inte är receptbelagda passar de bara för personer utan tidigare venösa problem. De hör absolut inte hemma i klinisk medicin!

Kompressionsbehandling för patienter med ödem

Om det venösa systemets funktion är försämrad, trycket i venerna ökar och vattniga blodkomponenter läcker ut i vävnaderna, kan fotleder och ben svullna. I den här situationen måste ödempatientens försvagade lymfsystem arbeta ännu hårdare för att transportera tillbaka vätskan i vävnaderna till hjärtat.

Här kan flatstickade mediven-kompressionsplagg säkerställa bästa möjliga stöd för att upprätthålla resultaten av lymfdränage, och därför är det så viktigt att använda strumporna regelbundet.
På sommaren är tendensen till svullnad och vattenansamling ännu högre. Vid höga temperaturer startar en invecklad mekanism för att kyla ned kroppen. De ytliga venerna vidgas, så att blodet kan frigöra mer värme via det utökade ytområdet och på det sättet kylas ned.

Kompressionsplagg efter plastikoperationer/kosmetiska ingrepp

När fettet har sugits ut, bukväggen dragits åt och bröstet förändrats enligt patientens önskemål, så är målet att stödja den nya kroppsformen under läkningsprocessen. Det finns särskilda kompressionsplagg för detta, till exempel lipomed från medi. Dessa säkerställer att de återstående fettcellerna fördelas optimalt i vävnaderna och att eventuella mellanrum som uppstått fylls ut. Dessutom förhindrar de att huden krymper eller bildar vågor och förebygger uppkomsten av svullnad och blåmärken. På det här sättet åstadkoms en jämn silhuett inom fyra till sex veckor.
  • Medicinska kompressionsstrumpbyxor är lämpligast efter fettsugning eller maglyft.
  • Efter en bröstoperation rekommenderas att patienter alltid bär en behå med fullt stöd.
  • Det finns särskilt anpassade kompressionsvästar för män som ska bäras efter en rekonstruktion av den naturliga formen på deras bröst.
Alla dessa plagg är lätta att ta på och bekväma att bära, även varma dagar, eftersom de är latexfria, andas aktivt och släpper igenom fukt.

Kompressionsplagg förebygger progressionen av CVI

Så kallade ”tight junctions” (trånga passager) utgör en barriär för vätska och upplösta ämnen, vilka inte längre kan passera ohindrat in i det interstitiella rummet (utrymmet mellan cellerna).

Jämfört med friska individer har patienter med ödem och venösa sår lägre nivåer av TJ (tight junction)-molekylerna CLDN-1, CLDN-5 och protein.

Biopsier som tagits på friska individer och på patienter med ödem och venösa sår före och fyra veckor efter kompressionsbehandling visar avsevärt högre nivåer av TJ-molekylerna mRNA, CLDN-1, CLDN-5 och protein efter fyra veckor.

Detta är ett tydligt tecken på att kompressionsbehandling kan övervinna dessa barriärer, och på det sättet förebygga den försämring av kronisk venös insufficiens som orsakas av TJ-molekyler*.

En avgörande faktor för framgången med kompressionsbehandling är att patienten följer sin ordination. Detta underlättas i takt med att kompressionsstrumpornas patientvänliga egenskaper också ökar. Eftersom de har hög elasticitet och transparens, är lätta att hantera och finns i moderiktiga färger, utgör kompressionsplagg från mediven standarden för patientvänlighet och behandlingsfrämjande följsamhet med ordinationen.

Kompressionsplagg förbättrar muskelmetabolism

Inte bara personer med venös sjukdom, utan även de som inte har några venösa problem alls, kan dra nytta av kompressionsplaggens effekt.

Resultaten av en undersökning av 19 maratonlöpare med friska vener, vilka var och en sprang en halvmara med och utan kompressionsstrumpor (20 mmHg), visar vid en jämförelse med löpningen utan kompressionsstrumpor, att strumporna bidrar till:
  • en snabbare återhämtning när det gäller venös återfyllningstid
  • en partiell återställning av den venösa pumpkraften
  • löptider som är upp till 15 % bättre än utan kompressionsplagget
Prövarens sammanfattning: användning av kompressionsplagg förbättrar muskelmetabolism och främjar en snabbare återhämtning efter fysisk utmattning**. Som del av en kompressionsbehandling med hög följsamhet, vilken i synnerhet kan åstadkommas med patientvänliga plagg, t.ex. kompressionsstrumpor från medi, kan patienter med venös sjukdom dra nytta av de kända effekterna: den spontana förbättringen av symtom och förebyggandet av ett progressivt förlopp för den venösa sjukdomen.

Medicinska kompressionsplagg från medi

En mycket speciell egenskap hos medicinska kompressionsstrumpor från medi är att de inte alls ser ut som medicinska hjälpmedel. De är lika tunna som nylonstrumpor och följer senaste modet tack vare ett stort urval av standard- och trendfärger för varje modesäsong. Dessutom finns det ett tilltalande sortiment av snygga kantband för lårhöga strumpor.

Det finns medicinska kompressionsplagg även för män (t.ex. mediven for men) som inte går att skilja från vanliga knästrumpor för män vad gäller utseendet. För användaren betyder detta medicinsk effektivitet i kombination med ett modernt utseende och högsta möjliga användningskomfort. Kompressionsplagg från medi sitter perfekt utan att glida eller klämma.

Tack vare tekniken Clima Comfort tillhör svettiga ben det förflutna, eftersom strumpan snabbt transporterar bort fukten till plaggets utsida. Det finns alltså inga skäl till att inte använda ett kompressionsplagg från medi även sommartid.
* Herouy Y, Rabe E et al, Int. J. Mol. Med, juli 2006
** Dr. med. S. Sadoun et al, Dermat. Nachrichten 9/02.

Produkter från medi