Fotledsfraktur

Frakturer i den övre språngbensleden, den så kallade talokruralleden, är relativt vanliga.

Orsaker och symptom

Orsaken är vanligtvis att man vrickar fotleden genom att snubbla eller halka, faller på den vridna fotleden vid skidåkning eller faller från högre höjd. Det kan också vara följden av en trafikolycka eller ett direkt trauma. Då är det i själva verket en traumatisk skada. Beroende på frakturens svårighetsgrad och exakta position kan det vara nödvändigt att bära gipsförband eller ortos. Det kan till och med krävas operation.

De mest framträdande symptomen på den här skadan är betydande smärta vid rörelse, t.ex. vid rullning över foten, tilltagande svullnad och missfärgning av huden runt fotleden. En ovanlig fotställning och till och med öppna frakturer, där benet tränger igenom huden, kan förekomma. Det är också möjligt att foten helt förlorar sin funktion.

Behandling

Behandlingen av en fraktur i fotleden börjar på olycksplatsen och utförs normalt av ambulanspersonalen, som återför foten i rätt läge för att undvika ytterligare skador på mjukvävnader, nerver och blodkärl.

Sedan immobiliseras benet med en skena tills patienten kommer in på sjukhuset.

Alla frakturer i fotleden där benen inte har vridits ur led och ligamentstrukturen mellan skenbenet och vadbenet (bindvävsfog) inte har skadats, kan behandlas utan operation. Någon omedelbar operation övervägs i regel inte heller hos patienter med allvarliga sjukdomar som medför större operationsrisker, till exempel vid allvarliga rubbningar i blodcirkulationen i benen, bensår eller infektioner i fotens främre del.

När svullnaden i fotleden har avtagit genom immobilisering med gipsskena eller uppskuret gipsförband, läggs ett helomslutande gipsförband. När gipsförbandet har tagits av och fotleden har röntgats, kan viktbelastningen ökas. Patienter med okomplicerade frakturer på fotledens utsida, kan dock belasta fotleden med sin fulla vikt så fort den är gipsad.

Om operation inte går att undvika

Om benen i en fotledsfraktur har vridits ur led, behövs en operation. Operation krävs också om bindvävsfogen är skadad – detta är ligamentstrukturen mellan skenbenet och vadbenet – men bara om båda ledbanden har brustit. Omedelbar operation – inom några timmar – är oundviklig när det handlar om allvarliga skador som till exempel öppna frakturer, skador på nerver och blodkärl samt frakturer med allvarliga mjukvävnadsskador. Om fotleden är kraftigt svullen, måste operationen skjutas upp tills svullnaden har avtagit, eftersom risken för infektion annars ökar betydligt. Underbenet immobiliseras med gipsskena eller uppskuret gipsförband tills svullnaden i fotleden har gått ned. Benet ska under tiden placeras i högläge och kylas.

Övningar för att aktivera musklerna bör påbörjas medan patienten fortfarande har gips, i syfte att förhindra muskelförtvining och trombos/blodpropp. Så kallad trombosprofylax måste genomföras fram till det att full viktbelastning har uppnåtts. Detta omfattar sjukgymnastik och smärtfria dagliga injektioner med ett heparinderivat i fettvävnaden i bukväggen eller låret. När gipset har tagits bort, måste patienten utföra intensiv sjukgymnastik för att återställa rörligheten i fotleden.

Mer information

Vriststöd
Ankle jointAnkle joint
Fotleden
Hälsosamt liv

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98