Behandling av vener

Treatment of veinsTreatment of veins

Sjukdomsmodifierande behandling av vener

Det finns många behandlingsmetoder, även för avancerade kliniska sjukdomsbilder. De viktigaste är kompressionsbehandling och operation. Regelbunden användning av kompressionsplagg kan bidra till att förebygga eller till och med stoppa sjukdomens försämring. Medicinska kompressionsstrumpor utgör grunden i behandlingen av vener. Om sjukdomen förvärras, kan patienten få ödem och tromboser (blodproppar) eller till och med venösa bensår. En livshotande situation uppstår om en blodpropp lossnar från venväggen och av vensystemet förs till lungan. Detta kallas en lungemboli.

Kompressionsstrumpor är ett vanligt sätt att bromsa utvecklingen av venös insufficiens. Med sitt exakt definierade tryck kan de mekaniskt motverka venklaffar som inte stängs ordentligt. När diametern på venerna i benen trycks samman, kan klaffarna slutas igen och blodet ansamlas inte i benen. Dessutom stimulerar dessa plagg lymfflödet och förebygger att vätska ansamlas i benen.

Moderna kompressionsstrumpor är numera omöjliga att skilja från vanliga strumpor. Ur modesynpunkt finns det inga begränsningar för kompressionsstrumpor – de finns till exempel som finribbade knästrumpor, halvtransparenta stay-ups (lårstrumpor) och strumpbyxor i en förbluffande mängd färger.

Stripping” är den mest kända operationsmetoden. Vid detta ingrepp förs en sond in i venen, varefter venen dras ut ur benet genom ett litet hudsnitt (”strippas”). Alla vener i bålen som är drabbade behöver inte tas bort. Om endast den övre delen är drabbad, brukar venen i bålen sparas vid operationen. Det betyder att den friska delen av venen behålls. Det finns många olika varianter av ”venstripping”. En annan möjlighet är att täppa till eller blockera den defekta venen. Detta görs antingen med så kallad HUB (hög underbindning) med användning av laser eller radiofrekvensbehandling.

Behandlingsalternativ

Venerna kan behandlas på flera olika sätt. Här får du veta mer om de vanliga kirurgiska ingreppen.

Venstripping

En sond förs in i den sjuka venen vid låret och förs ned till foten. Venen med åderbråcket dras sedan ut ur benet.

CHIVA-metoden

De utvidgade venerna snörs av så att blodet kan flöda genom de friska sidogrenarna. Vena saphena sparas.

Laserbehandling

Venen smälts från insidan med en lasersond, vilket gör att venen skrumpnar ihop för gott och sedan bryts ned av kroppens egna processer.

Radiofrekvensbehandling

Ett ingrepp som liknar laserbehandling och som innebär att en mycket tunn sond förs in i venen. Venerna med åderbråck förstörs med värme från radiovågorna och bryts ned av kroppen.

Skleroterapi

Vid skleroterapi används en injektion för att få kärlväggarna att smälta samman. Kroppen bryter ned venen som skrumpnat ihop. Utöver den klassiska metoden finns det även skumbehandling där venerna skrumpnar efter en skuminjektion.

Först antiembolistrumpor, sedan kompressionsstrumpor

Omedelbart efter ingreppet används en komprimerande antiembolistrumpa (t.ex. mediven struva). Därefter måste medicinska kompressionsstrumpor (t.ex. mediven elegance) användas konstant.

Läkaren kan ordinera sådana vid behov. Medicinska återförsäljare mäter patienten för att få rätt strumpstorlek. Strumporna andas aktivt och kan ge benen en färgklick eftersom de finns i många olika färger.

Mer information

Skleroterapi för vener
Venövningar
Venstripping

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98