Lymfsystemet

Lymphatic systemLymphatic system

Kroppens eget system för att göra sig av med ”farligt avfall”

Så länge vi är friska lägger vi knappt märke till lymfsystemet. Vi brukar inte tänka på det förrän det är något fel på det, exempelvis när lymfödem uppstår.

Lymfödem uppstår när flödet av lymfa inte kan rinna mot hjärtat så som det ska utan ansamlas i vävnaderna – det kan jämföras med en typ av trafikstockning. Armar och ben svullnar upp och det bildas ödem, det vill säga kronisk svullnad.

Lymfsystemet kan jämföras med ”avyttring av farligt avfall” eftersom det transporterar bort avfallsprodukter från kroppen. Sådana produkter kan till exempel vara proteiner, nedbrytningsprodukter från ämnesomsättningen, inflammatoriska produkter eller fett från bukhålan. Lymfsystemet löper längs blodkärlen och täcker hela kroppen som ett nät.

Varje dag transporterar det upp till fyra liter renad lymfa tillbaka in i blodcirkulationen. Lymfödem kan utvecklas om lymfdränaget avbryts eller försämras.

Det finns så många olika behandlingsalternativ att välja på idag att du kan leva ett nästan helt normalt liv trots lymfödem.

Mer information

Kompression
Lymfödem
 Brigitte W.

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98