Maria Bordonado - Friheten att gå igen

Patient storiesPatient stories

Friheten att gå igen

Hjälp till patienter med elefantiasis

När spanjorskan Maria Bordonado för första gången kom till Lympho Opt-kliniken i Hohenstadt i Tyskland, behövde hon flera hjälpare för att lyfta ut henne ur ambulansen. Hon kunde knappt röra sig på grund av sin elefantiasis, den allvarligaste formen av lymfödem. Bara hennes högra vad hade en omkrets på 158 cm. Det var i januari 1999.

Lymfdränage vid elefantiasis

Maria vistades på kliniken i sex månader. Tack vare den konsekventa behandlingen och den reducering av lymfvätska som denna åstadkom, gick hon ner mer än 86 kg bara i sina ben. Våren 2014 kom hon tillbaka till Franken för tredje gången, för att få en uppföljningsbehandling. Den här gången reste hon med flyg utan någon hjälp från andra.

Dr. Franz-Josef Schingale har känt och behandlat Maria i 15 år. Han var inte bara nöjd med sin patients tillstånd, utan var också djupt imponerad av hennes järnhårda självdisciplin. ”Maria var senast här som inlagd patient på vår klinik 2006.

Det är fantastiskt hur hon sedan dess har upprätthållit resultatet av sin behandling. Under de senaste åtta åren har det bara samlats ungefär 1,5 liter vätska i hennes vänstra ben. Hennes högra ben är fortfarande precis som det var.

Om man betänker att hon inte får någon manuell lymfdränage hemma i Spanien, att hon bandagerar sig själv och behandlar sig själv med automatisk intermittent pneumatisk kompression (behandling med tryckmanschetter och kompressionspump) och kompressionsstrumpor (mediven), så är hon i ett strålande skick.”

Sängliggande i 10 år

Maria, som nu är 48 år, har dock slitit sig fram på en mödosam väg i flera decennier innan hon nådde fram till den här positiva diagnosen. De första symptomen på lymfödem började när hon var 9 år. Maria Bordonado minns: ”Mina fötter och knän blev allt tjockare och tjockare. Inga av mina skor passade mig längre. Först tänkte jag inget särskilt om det, och mina föräldrar trodde att det skulle gå över.” Men svullnaden blev värre istället för bättre. Marias föräldrar rådfrågade deras husläkare. Men han kunde inte hjälpa henne, och så började hennes mångåriga odyssé från läkare till läkare. Ingen kunde erbjuda henne någon lösning. Medan hennes vänner gick ut skolan, hittade jobb och skaffade familjer, fjättrade Maria Bordonados lymfödem henne vid sängen. I mer än 10 år var hennes livsrum begränsat till sovrummet och badrummet. Med dessa ben kunde hon inte gå längre sträckor. Det tog för mycket kraft. Hon bävade också för de blickar som hon fick ute i samhället. Den enda sociala kontakten som hon hade, var med sin familj, som tröstade henne och gav henne stöd under de långa åren.

Hjälp i Franken

Vändningen till det bättre skedde 1998, då en spansk läkare offentliggjorde Marias sjukdomshistoria på Internet. Detta uppmärksammades av Nati Velázquez, chef för medis spanska kontor. medi är en av de ledande tillverkarna av medicintekniska produkter och har sitt säte i Bayreuth i Tyskland. Hon tog kontakt med dr Schingale, som var säker på att det fanns möjlighet att hjälpa Maria.

De spanska sjukförsäkringsgivarna vägrade betala kostnaden för behandlingen, men när medis anställda och företagsledning fick höra historien, bestämde de sig spontant för att hjälpa till.

Budgeten som skulle gå till de årliga julklapparna till kunder, lades utan vidare om till Maria Bordonados behandling. Den stora allmänheten gav också ett finansiellt bidrag. Ett antal tyska TV-kanaler rapporterade om spanjorskans lidande och bad om gåvor för att göra det möjligt för henne att få behandling i Franken.

I slutet av januari 1999 var allt på plats: Maria transporterades liggande med ambulans ungefär 200 mil från sitt hem i närheten av Alicante till Hohenstadt. Hennes behandling kunde börja.

Efter sex veckor med dagligt lymfdränage, intermittent pneumatisk kompression (IPC med kompressionspump), mobiliseringsbehandling och kompressionsplagg hade Maria slutligen nått sitt ambitiösa mål. Hon kunde gå igen. Omkretsen av hennes vad hade minskat från 158 till 52 cm. Det var början på ett nytt liv.

Framgångsrik behandling tack vare samarbete i nätverk 

Ett sådant utmärkt resultat kan åstadkommas endast om samspelet mellan läkare, terapeuter och specialister på kompression är perfekt samordnat. Även om det fortfarande finns utrymme för utvidgning vad avser det här nätverket i Tyskland och det finns för få specialister inom alla de områden som nämns (i hela Tyskland finns ungefär 450 lymfologer och ungefär 60 000 utbildade terapeuter), så visar en internationell jämförelse att Tyskland ligger i framkant när det gäller vård för patienter med lymfödem. Det kan Maria Bordonado bekräfta. Hon och andra patienter på Lympho Opt-kliniken drar nytta av ett sådant samarbete i nätverk.

När Maria Bordonado hade blivit av med nästan 2,25 liter lymfvätska tack vare sin behandling, mättes hon igen mot slutet av det årets vistelse. Precis som 15 år tidigare var det lymfspecialisten Cornelia Wilhelm från den närbelägna sjukvårdsbutiken för ortopediska hjälpmedel som tog måtten. Även hon var imponerad av Maria Bordonados tillstånd. ”Hennes vader har verkligen blivit smala. Hon har en enorm självdisciplin och samarbetar aktivt i sin behandling.” För att se till att hennes nuvarande tillstånd upprätthålls så länge som möjligt, försågs hon sedan med flerdelade plagg bestående av tåhättor, lårlånga strumpor och capribyxor från medi. Dessa strumpor säkerställer högre tryck och väggstabilitet och gör på- och avtagning enklare i vardagslivet.

Maria Bordonados framtidsutsikter är mycket ljusa

Nu har den spanska patienten kommit så långt att hon kan behandla sig själv i hemmet och komma till Tyskland för uppföljningsbehandling med ett par års mellanrum. Specialisterna som behandlar henne är säkra på att om det är någon som klarar det, så är det hon. ”Jag är övertygad om att hon kommer att klara att upprätthålla resultatet av sin behandling”, säger Cornelia Wilhelm. ”Det har hon tidigare redan visat. Dessutom kommer hennes kroppskonturer att förbättras ytterligare när hon har på sig kompressionsplaggen. Alla vi i vårt nätverk av lymfspecialister önskar henne all lycka och framgång i framtiden.”

Sjukvårdspersonal ställer diagnosen och kan förskriva kompressionsstrumpor, t.ex. från medi, om det behövs.
Din vårdgivare hjälper dig med rätt passform.

Mer information

Armstrumpor
Lymfödem
Lymfsystemet

Produkter från medi

We can't find products matching the selection.

Kontakta kundservice 08-96 97 98