Armbågsluxation

Instabilitet och luxation tillhör de vanligaste skadorna i armbågsleden

Vad är armbågsluxation?

De vanligaste skadorna i armbågsleden är ledluxation och instabilitet som ofta inträffar som en följd av luxationen. Efter axelleden är armbågsleden den led som ofta drabbas av luxation. Den vanligaste luxationen hos barn är armbågsluxation.

När armbågsleden förskjuts uppstår det ofta bristningar i de ligament som stabiliserar leden. Ledkapseln och musklerna har separerats från varandra. Beroende på luxationens omfattning kan de annars så tättsittande benen i leden flytta sig i förhållande till varandra. Det är framför allt det yttre kollaterala ligamentkomplexet, bestående av flera kollateralligament, som drabbas vid skador.

I diagrammet visas höger armbågsled sedd utifrån. Det visar också det yttre ligamentkomplexet, bestående av flera ligament, som kan slitas sönder vid en luxation.

I allvarliga fall orsakar luxationen både sönderslitna ligament och en fraktur på benet i ledstrukturen (armbågsluxation med fraktur). Det gäller överarmsbenet (humerus), strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna).

Instabilities of the elbow jointInstabilities of the elbow joint

Instabilitet i armbågsleden

Instabilitet innebär att leden inte längre är stabil på grund av en skada i ledkapseln, ligamenten och musklerna och att den därmed har begränsad funktion. Det gör ont och ledbrosket kan vara skadat, vilket kan leda till prematur nedbrytning av ledbrosket (artros).

Orsaker till luxation och instabilitet i armbågsleden

Orsaken till armbågsluxation är olyckor där leden har utsatts för ett hårt slag. Instabilitet orsakas vanligen av ligamentskador. Det kan uppstå akut – vanligtvis efter en luxation (dislokation) eller fraktur (armbågsfraktur). I nästan en tredjedel av alla fall förblir leden instabil efter luxationen.

Symtom och tecken: smärta och svullnad

Om det förekommer luxation i armbågen, har leden förskjutits och rörelsen är begränsad. Patienten upplever svår smärta och armbågen är vanligtvis svullen. Ofta strålar smärtan ut i angränsande områden i kroppen. Om armbågsluxationen inte behandlas, kan det uppstå domnad och känselrubbning eller känselproblem som kan sträcka sig ut i armarna och händerna.

Riskfaktorer: Undvik frekvent upprepad belastning

En ofta återkommande belastning och/eller påfrestning, till exempel i idrotter där man har armarna över huvudet, kan leda till kroniska skador på ligamenten vilket resulterar i instabilitet. Instabilitet kan också uppstå som en följd av behandling med kortisoninjektioner eller operation i armbågen.

Förebygga luxation och försvagade leder

Falls are hardly foreseeable and therefore are difficult to avoid, therefore, it is difficult to prevent an elbow from becoming dislocated.

Behandling av luxation och instabilitet i armbågsleden

Benägenheten att utveckla ledstelhet är större i armbågen än i andra leder. Därför är det helt avgörande att luxation och instabilitet behandlas på ett tidigt stadium med hjälp av snabb mobilisering. Det är viktigt att den behandlande läkaren observerar patienten över tid så att behandlingen kan anpassas.

Produkter från medi

Behandling av luxationer

Behandling av luxationer: reposition av armbågen och efterbehandling

Den allra viktigaste åtgärden efter luxationen är reposition av armbågen för att undvika skador på framför allt på blodkärl och nerver. Detta görs vanligtvis på läkarkliniken efter föregående röntgendiagnostik.

Därefter måste typen av ledskada fastställas. Detta kan göras med magnetisk resonanstomografi (MRI), eventuellt även med datortomografi (CT).

Lätta ligamentskador kan behandlas utan operation (konservativt), ofta med stödförband.

Allvarliga skador måste vanligtvis opereras. Under operationen sätts benen ihop igen, och ligamenten sys ihop eller förstärks av andra senor.

Behandling av instabilitet

Behandling av instabilitet i armbågen

Behandlingsformen för lindriga fall av instabilitet är huvudsakligen fysioterapi. I allvarliga fall krävs en operation för att stabilisera leden och se till att den kan användas smärtfritt och för att förebygga ytterligare skada.

Physio exercises for treatment after an elbow dislocation

The treatment does not follow a rigid time schedule. Instead, it needs to be adapted according to the capabilities of the patient. Therefore, discuss the exercises, the variations and the difficulty-level with your specialist. Training also helps you to return to the sport you love.

The muscles that stabilise the elbow are first trained in isolation from one another. Over the course of the therapy, different muscle groups are integrated into more complex motion sequences. In the final stage of therapy, before returning to sport, the dynamic exercises are extremely useful.

Training can be done easily at home and requires only household equipment. The exercises should be done three times a day if possible.

Stage 1: Isolation

Biceps curls

Equipment:

 • Hand towel

Starting position:

 • Sitting on a stable seat

How to do it:

 • Pass the towel under your knee.
 • Grasp the two ends of the towel.
 • Lift your leg by bending the elbow with the towel.
 • Do all of this without lowering your leg to the floor.

Variation:

 • none

Frequency:

 • You control the intensity by the pressure of your leg 1 set x 20 repetitions three times a day

Forearm curls

Equipment:

 • 1 kg dumbbell/ alternatively, a drinks bottle with content of approx. 1 l

Starting position:

 • Sitting on a stable seat

How to do it:

 • Lay your forearm on your thigh.
 • Make sure that the palm is facing upwards.
 • Bend the wrist upwards.
 • Then lower the wrist back down onto your thigh.

Variation:

 • Make sure that the palm is facing downwards.
 • Rotation of the wrist by 180°.

Frequency:

 • 1 set x 30 repetitions (10 repetitions / variation) three times a day

Stage 2: Integration

Bent-over lateral raise

Equipment:

 • 1 kg dumbbell/ alternatively, a drinks bottle with content of approx. 1 l

Starting position:

 • Standing

How to do it:

 • Stand firmly and shoulder-width apart.
 • Your knees are slightly bent.
 • Bend your upper body forwards slightly.
 • Lift your shoulders and upper arms to the side.
 • Stretch and bend your elbows.
 • The movement takes place only from the elbow.

Variation:

 • none

Frequency:

 • 1 set x 20 repetitions
 • three times a day

Dips

Equipment:

 • none

Starting position:

 • Sitting on a stable seat

How to do it:

 • Lean on an edge for support.
 • Lower your hips in front of the seat.
 • Then raise your buttocks by stretching your elbows.
 • The thumbs should face one another.
 • Keep your knees bent.
 • Keep your feet on the floor.

Increased level of difficulty:

 • Stretch Legs Stretch the hips and legs

Frequency:

 • 1 set x 20 repetitions three times a day

Stage 3: Dynamics

Punch with some weight

Equipment:

 • 1 kg dumbbell/ alternatively, a drinks bottle with content of approx. 1 l

Starting position:

 • Standing

How to do it:

 • Stand firmly with your knees slightly bent and shoulder-width apart.
 • Lift your hands with the dumbbells to chest height.
 • Make sure that the palms are facing upwards.
 • Stretch out your arms straight ahead.
 • When stretching, turn your palms by 180°.
 • Move your outstretched arms back so that they are now close beside your body.
 • When you do this, turn your palms back by 180°.

Increased level of difficulty:

 • Over the course of therapy, you can increase the impact dynamics and/or the weight.

Frequency:

 • 1 set x 20 repetitions
 • three times a day

Press-ups

Equipment:

 • Yoga blocks / books

Starting position:

 • Press-up position

How to do it:

 • Place your hands shoulder-width apart onto the floor.
 • Keep your knees on the floor.
 • Lower your upper body.
 • Move your elbows close to your body.
 • Your head is in alignment with your spine.

Increased level of difficulty:

 • Classic press-ups with raised knees
 • Higher repetitions of press-ups

Frequency:

 • 1 set x 20 repetitions
 • three times a day

Mer information

Elbow supports & braces
Elbow
Joints

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98