Patellatendinit

Vad är patellatendinit och hur börjar det?

Följande synonymer används för patellatendinit:

 • patellaspetssyndrom
 • löparknä
 • hopparknä.

Knäledens anatomi

Anatomy of the knee jointAnatomy of the knee joint

En av de leder i kroppen som används mest är knäleden. Lårbenet (femur), skenbenet (tibia) och knäskålen (patella) utgör bendelarna i leden. Knäskålssenan (patellaligamentet) ansluter den nedre änden av knäskålen (patella) till skenbenet. Dess huvudsakliga uppgift är att överföra kraft från låret till underbenet, och därför utsätts den för permanent påfrestning under fysisk aktivitet.

Risk factors and causes

Anatomiska faktorer

 • Elasticiteten i senorna avtar med åldern
 • Felinriktning av knäleden
 • Fotmissbildningar
 • Förkortade senor eller muskler
 • Anatomiska avvikelser, t.ex. hjulbenthet, kobenthet eller en rörelsestörning (dysmetri)
 • Medfödd svaghet i ledbanden (slappa ligament)
 • Om man tidigare haft Osgood-Schlatters sjukdom, ett smärtsamt tillstånd i knäleden på skenbenets nivå

Yttre faktorer

 • Olämpliga skor
 • Felaktig teknik
 • Alltför hårt underlag, t.ex. asfalt
 • Alltför intensiva träningspass
 • Onormal påfrestning, till exempel när du ska lära dig en ny idrott eller när du börjar träna alltför entusiastiskt och knäet utsätts för extrema krafter

Idrotter

 • Idrotter som medför många hopp – volleyboll, basket, vissa friidrottsgrenar som längdhopp och höjdhopp (det är därifrån namnet hopparknä har kommit)
 • Jogging – därför kallas det även löparknä1
 • Idrotter med snabba riktningsförändringar – fotboll, handboll
 • Idrotter med plötsliga intervallrörelser – tennis, squash, badminton

The various degrees of severity of the patella tendinopathy syndrome

The various degrees of severity of the patella tendinopathy syndromeThe various degrees of severity of the patella tendinopathy syndrome

Doctors do not usually refer to the 4 stages or degrees of patella tendinopathy. This four-part classification is to help patients understand the clinical picture.

 • Anterior knee pain over the tip of the knee cap
 • Pain made worse with jumping, landing or running activity
 • Pain is sometimes made worse with prolonged sitting
 • Onset of pain is usually gradual and commonly related to an increase in sport activity
 • Localised tenderness over the knee cap
 • Often the tendon feels very stiff first thing in the morning
Signs and Symptoms to look out forSigns and Symptoms to look out for

De olika allvarlighetsgraderna för patellatendinit

I början känns smärtan vanligtvis bara när man varit fysiskt aktiv. I ett senare skede börjar patienten få ”startsmärta” och har ont under träning, eller till och med under vardagliga aktiviteter som att gå i trappor eller efter att ha suttit länge. Det är typiskt att symtomen är ihållande. Det är ofta en kronisk klinisk bild som kvarstår i flera månader eller till och med år.

Faser med relativt lite smärta åtföljs av faser när smärta uppstår igen efter träning. Patellatendinit kan drabba båda knäna, vilket händer för 20 till 30 % av patienterna. Följande tekniker används för att ställa diagnos: ultraljudsundersökning av blodkärlen, magnetresonanstomografi (MRT), röntgen.

Hur patellatendinit behandlas

Patellatendinit brukar oftast behandlas konservativt, dvs. utan operation. Operation behövs bara om patellaligamentet faktiskt går av. Nedanstående metoder lindrar smärta och kan stoppa progression av patellatendinit.

Fysioterapiövningar

Särskilda övningar stärker musklerna och ökar rörligheten. De kan också förkorta läkningsprocessen om de utförs regelbundet. En läkare kan ordinera fysioterapi. Beroende på fynden kan kompletterande ultraljudsbehandling, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), tvärgående friktionsmassage (en särskild form av massage av de drabbade muskel- och senfibrerna), stötvågsbehandling eller manuell behandling eventuellt rekommenderas.

Streching

Regular stretching of the muscles over the front of the thigh reduces the tension on the kneecap.

Stöd

Medicinska specialstöd stabiliserar knäleden. Knästöd med ett remsystem, t.ex. Genumedi PSS från medi, passar särskilt bra för en specifik reduktion av det maximala trycket och spänningskrafterna som verkar på patellaligamentet.

Avkylning

Mild kylbehandling med kylpack lindrar smärta (kylskåpstemperaturer på cirka 7°).

Värme

A heat pad can promote blood circulation around the tendons.

Medication

If necessary doctors might suggest that patients take anti-inflammatory drugs for a week or two.

Ointments

Anti-inflammatory creams or ointments can be massaged into the affected site several times a day. This promotes recovery.

Inläggssulor

Ortopediska inläggssulor korrigerar kroppshållningen och ger kontinuerligt stöd åt knäleden.

Massage

Massage lindrar muskelspänning och smärta. Erfarna fysioterapeuter kan få musklerna att slappna av och öka cirkulationen med bara några få massagegrepp.

Behandling ska anpassas efter den enskilda patientens särskilda behov och den exakta kliniska bilden. Patienter med hållningsproblem rekommenderas att vända sig till en osteopat.

All-in-one physiotherapy programme for patella tip syndrome

Besides the single-leg squats on a 25° decline board described above, further exercises can be done to stabilise the knee joint and strengthen the patellar ligament in the long term. medi HQ has joined Dr Matthias Marquardt, sports doctor and active sportsman, to compile a training programme. It contains eleven exercises, including the single most important exercise described above, that can be done quickly and simply at home. In the videos, Dr Matthias Marquardt teams up with the professional triathlete and physiotherapist Laura Philipp to show how the exercises are done correctly – ideally three times a week.

Please ask your physio whether the exercises are suitable for you.

Coordination

Exercises on the stabilisation pad are perfect for developing balance and coordination skills. These are best carried out barefoot. The board’s soft foam material makes you sink into the mat a little whilst having to compensate for the resulting instability. This improves proprioceptive skills (proprioception = awareness of the body in space) and strengthens the deeper muscles.

Standing on one leg

Muscles involved: foot and hip muscles

Equipment:

 • Stabilisation pad (alternatively: rolled-up towel, folded exercise mat)

Starting position:

 • Stand on one leg, barefoot and upright, on the stabilisation pad
 • Keep the knee of the leg you are standing on slightly bent
 • Lift the other leg up (one-leg stance) (Fig. 1)
Muscles involved: foot and trunk musclesMuscles involved: foot and trunk muscles

Exercise:

 • Lift your free leg and both arms away from your body (Fig. 2)

 • Now slowly bring your arms and your free leg back towards your body (slow "jumping-jack movement")

 • You must thereby permanently compensate for the instability created by the soft surface of the stabilisation pad.

 • This automatically activates your foot and hip muscles

 • Please make sure your trunk muscles are tensed and that you maintain an upright posture

 • To do this, tense your abdominal muscles and make yourself as tall as possible

Variations:

 • Make the exercise easier by doing it on a hard surface (without the stabilisation pad)

Jumping Jack

Muscles involved: foot and trunk muscles

Equipment:

 • Stabilisation pad (alternatively: rolled-up towel, folded exercise mat)

Starting position:

 • Stand on one leg, barefoot and upright, on the stabilisation pad
 • Keep the knee of the leg you are standing on slightly bent (Fig. 1)
Muscles involved: foot and hip musclesMuscles involved: foot and hip muscles

Exercise:

 • You must now permanently compensate for the instability created by the soft surface of the stabilisation pad.
 • This automatically activates your foot and hip muscles.
 • Please make sure your trunk muscles are tensed and that you maintain an upright posture.
 • To do this, tense your abdominal muscles and make yourself as tall as possible.

Variations:

 • Make the exercise easier by doing it on a hard surface (without the stabilisation pad)
 • Make it more difficult by drawing figures of 8 (with the free leg) (Fig. 2)
 • Make it more difficult by lifting the free leg up to the hip (Fig. 3)
 • Make it more difficult by closing your eyes

Mini knee band

Muscles involved: foot and hip muscles

Equipment:

 • Stabilisation pad (alternatively: rolled-up towel, folded exercise mat)

Starting position:

 • Stand on one leg, barefoot and upright, on the stabilisation pad.

 • Keep the knee of the leg you are standing on slightly bent.

 • Stretch out your arms and your free leg as an extension of your upper body and lean forward to an angle of about 20° (Fig. 1).

Muscles involved: foot and hip musclesMuscles involved: foot and hip muscles

Exercise:

 • Now do "mini knee bends" with the leg you are standing on (to about 30°) (Fig. 2).

 • You must thereby permanently compensate for the instability created by the soft surface of the stabilisation pad.

 • This automatically activates your foot and hip muscles.

 • Your arms, trunk and the lifted leg should form a straight line 

 • Please make sure your trunk muscles are tensed

 • Make sure the leg axis is straight

 • Avoid a knock knee position

Variations:

 • Make the exercise easier by doing it on a hard surface (without the stabilisation pad)

Dosing:

 • Repeat the exercise 10 times

 • Do three sets on each leg

 • Take a 15 second rest between each of the sets

Strengthening

A dynamic exercise consists of two different movement phases: the eccentric and the concentric phase.

During the concentric (take-off phase, positive-dynamic) phase, a resistance is overcome. In the case of single-leg squats, this would be the knee straightening movement, during which the body weight is pushed upwards. The thigh muscle shortens. The origin and the insertion of the muscle move closer together during the movement. Concentric movements are also often called positive movements.

During the eccentric (relaxing, negative-dynamic) phase, the muscles give way to gravity. In the case of single-leg squats, this would be the knee bending movement, during which the body weight is slowed down (deceleration movement). The thigh muscle is stretched. The origin and the insertion of the muscle move further apart. The muscles stretch under the load. Eccentric movements are also often called negative movements.

Doing eccentric exercises has proved to be particularly successful in the treatment of patella tendinopathy syndrome.

Single-leg knee exercises

Muscles involved: front of the thigh and patellar ligament

Starting position:

 • Stand upright on one leg on a flat, firm surface

 • Keep the knee of the leg you are standing on slightly bent

 • Lift the other leg up (single-leg standing) (Fig. 1)

Muscles involved: front of the thigh and patellar ligamentMuscles involved: front of the thigh and patellar ligament

Exercise:

 • Now do knee bends with the leg you are standing on (up to about 60°)

 • Push your bottom backwards while you do this (Fig. 2)

 • Please make sure your trunk muscles are tensed

 • Do not push your knee ahead of your toes

 • Make sure the leg axis is straight

 • Avoid a knock knee position

 • Do the exercise slowly and under good control

Variations:

 • Make the exercise easier by holding on to something (e.g. a handrail, a therapy rod, broom handle)

 • Make the exercise more difficult by standing on a 25° decline board

Single-leg knee bend with decline boars

Muscles involved: front of the thigh and patellar ligament

Equipment:

 • 25° decline board

Starting position:

 • Stand upright on one leg on the 25° decline board

 • Keep the knee of the leg you are standing on slightly bent

 • Lift the other leg up (single-leg standing) (Fig. 1)

Muscles involved: front of the thigh and patellar ligamentMuscles involved: front of the thigh and patellar ligament

Exercise:

 • Now do knee bends with the leg you are standing on (to about 60°) (Fig. 2)

 • Please make sure your trunk muscles are tensed

 • Do not push your knee ahead of your toes

 • Make sure the leg axis is straight

 • Avoid a knock knee position

 • Do the exercise slowly and under good control

Variations:

 • Make the exercise easier by standing on a flat, firm surface

 • Make the exercise easier by holding on to something (e.g. a handrail, a therapy rod, broom handle)

 • Make the exercise more difficult by adding extra weight (e.g. a rucksack with weights)

Lunge

Muscles involved: hamstrings and bottom

Starting position:

 • Stand upright with your feet hip-width apart

 • Do a long backward lunge, so that the heel of the back leg is off the floor

 • Stay upright and keep your back straight (Fig. 1)

Muscles involved: hamstrings and bottomMuscles involved: hamstrings and bottom

Exercise:

 • Keep your back straight, lower the back knee towards the floor and push the front knee forwards (Fig. 2)

 • Now raise your body again a little

 • Then lower the back knee towards the floor again and push the front knee forwards

 • To reinforce the eccentric training, you may push the point of the knee in front of your toes

 • Do the exercise slowly and under good control

Variations:

 • Make the exercise more difficult by standing on a 25° decline board

Lunge with decline board

Muscles involved: hamstrings and bottom

Equipment:

 • 25° decline board

Starting position:

 • Stand upright with your feet hip-width apart on a 25° decline board

 • Do a long backward lunge with the other leg, so that the heel of the back leg is off the floor

 • Stay upright and keep your back straight (Fig. 1)

Muscles involved: hamstrings and bottomMuscles involved: hamstrings and bottom

Exercise:

 • Keep your back straight, lower the back knee towards the floor and push the front knee forwards (Fig. 2)

 • Now raise your body again a little

 • Then lower the back knee towards the floor again and push the front knee forwards

 • To reinforce the eccentric training, you may push the point of the knee in front of your toes

 • Do the exercise slowly and under good control

Variations:

 • Make the exercise easier by standing on a flat, firm surface

Bridging

Muscles involved: hamstrings and bottom

Equipment:

 • Exercise mat (alternatively: a towel)

Starting position:

 • Lie on your back

 • Place both heels on the floor (Fig. 1)

Muscles involved: hamstrings and bottomMuscles involved: hamstrings and bottom

Exercise:

 • Now push your pelvis towards the ceiling

 • Tense your buttocks and pull your tummy button towards your spine (Fig. 2)

 • Now let your pelvis sink back down slowly

 • Then lift your pelvis back up again slowly

 • Please make sure you maintain the right distance between your ankles and your bottom

 • When you have raised your pelvis, your knee bend angle should be 90°

Variations:

 • Make the exercise more difficult by performing it on one leg (hold the free leg in the air with the hip and knee bent)

Calf raise

Muscles involved: calf muscles

Equipment:

 • A stair tread (optionally with a handrail at the side)

Starting position:

 • Stand with the balls of both feet on the edge of a step (e.g. stair tread)

 • Bend your knees slightly

Muscles involved: calf musclesMuscles involved: calf muscles

Exercise:

 • Now push your pelvis towards the ceiling

 • Tense your buttocks and pull your tummy button towards your spine (Fig. 2)

 • Now let your pelvis sink back down slowly

 • Then lift your pelvis back up again slowly

 • Please make sure you maintain the right distance between your ankles and your bottom

 • When you have raised your pelvis, your knee bend angle should be 90°

Variations:

 • Make the exercise more difficult by performing it on one leg (hold the free leg in the air with the hip and knee bent)

Dosing:

 • Repeat the exercise 10 times

 • Do three sets (single-leg variant: three sets per leg)

 • Take a 30 second rest between each of the sets

Stretching & fascia training

Stretching and fascia training can ease the tension on the painful patellar ligament. Fasciae are connective tissue structures that surround and stabilise the muscles. A fascia roller stimulates the circulation to the tissues to improve tissue tone.

Iliopsoas muscle

Muscle involved: iliopsoas muscle

Equipment:

 • Exercise mat (alternatively: a towel)

Starting position:

 • Stand in a long lunge position

 • Rest your back knee on the floor ("dubbing" position)

 • Stay upright and keep your back straight (Fig. 1)

Muscle involved: iliopsoas muscleMuscle involved: iliopsoas muscle

Exercise:

 • Press your hips forwards with your hands until you sense a feeling of tension in the groin (Fig. 2)

 • Please be sure not to push the point of the knee in front of your toes

 • If you find the pressure on your kneecap uncomfortable, you can use a softer surface.

Dosing:

 • Roll backwards and forwards 10 times

 • Do three sets (single-leg variant: three sets per leg)

 • Take a 30 second rest between each of the sets.

Front of the thigh

Muscles involved: front of the thigh

Equipment:

 • Exercise mat (alternatively: a towel)

Starting position:

 • Lie on your side on the floor

 • Bend both the knee and the hip of the lower leg to an angle of 90° (Fig. 1)

Muscles involved: front of the thighMuscles involved: front of the thigh

Exercise:

 • Now pull the upper leg backwards by grasping your ankle joint until you feel the stretch down the front of the thigh (Fig. 2)

 • Please make sure you keep your thigh parallel to the floor.

 • Always tense your abdominal muscles and avoid a hollow back.

Thigh rolling

Muscles involved: muscles over the front of the thigh

Equipment:

 • Fascia roller (e.g. from Blackroll®)
 • Optional: exercise mat

Starting position:

 • Lie on your front

 • Place the massage roller under the muscles over the front of your thigh

 • Lean on your forearms (Fig. 1)

Muscles involved: muscles over the front of the thighMuscles involved: muscles over the front of the thigh

Exercise:

 • Roll backwards and forwards over the roller slowly along the full length of the front of your thigh, i.e. from your knee to the hip.

 • You will feel the pressure point treatment in the muscles over the front of your thigh (Fig. 2).

 • Keep your trunk straight and relax the muscles over the front of the thigh – as far as possible.

 • The exercise may be slightly painful at first, but the pain should never be more than you can easily tolerate.

Calf rolling

Muscles involved: calf muscles

Equipment:

 • Fascia roller (e.g. from Blackroll®)
 • Optional: exercise mat

Starting position:

 • Sit on the floor

 • Place one foot on the floor and lay the calf of the other leg on the fascia roller

 • Lean back on your hands (Fig. 1

Muscles involved: calf musclesMuscles involved: calf muscles

Exercise:

 • Lift your bottom a little off the floor.

 • Now slowly roll the whole length of your calf, forwards and backwards, i.e. from the Achilles tendon to the hollow of the knee.

 • You will now feel the pressure point treatment in your calf muscles.

 • Your trunk muscles will help move your body (Fig. 2).

 • Point your toes downwards, so that your calf muscles are relaxed.

 • The exercise may be slightly painful at first, but the pain should never be more than you can easily tolerate.

Variations:

 • Make the exercise more difficult by rolling both legs
 • Make the exercise more difficult by crossing your legs

medi has developed the knee support Genumedi PSS for conservative therapy of patellar tendinopathy. It combines the tried-and-tested properties of a support with the additional benefit of a patellar support strap: the support safely and reliably guides and stabilises the knee joint and relieves tension on the insertions of the patellar ligament.

Fysioterapiövning

Excentriska stärkande övningar2 för patellaligamentet är ett annat effektivt konservativt behandlingsalternativ. Detta har bekräftats i ett flertal olika studier3. Regelbundna knäböjningsövningar (knäböjningar på ett ben) på ett kilunderlag med en lutning på 25° kan ha en positiv inverkan på behandlingen av patellatendinit.

Knäböjningar

Startposition:

 • Stå med det dåliga benet på ett kilunderlag (decline board) med en lutning på 25° (i nedförslutning) (fig. 1).
 • Lyft det friska benet (fig. 1).

Övning:

 • Böj långsamt det dåliga benet (böj knäet i högst 60°) (fig. 2).
 • Håll kvar kortvarigt i slutpositionen (fig. 2).
 • Gå tillbaka till startpositionen med det friska benet (fig. 3).

Viktigt!

 • Ryggen ska vara rak.
 • Låt inte det dåliga knäet böjas inåt (kobenthet).

Dosering:

 • Upprepningar, omgångar: Börja med en omgång (= 1 × 15 upprepningar). Öka detta till två omgångar (= 2 × 15 upprepningar), och sedan till tre omgångar (= 3 × 15 upprepningar) så snart det föregående skedet går att genomföra utan smärta.
 • Ökad svårighetsgrad: Träna med en tung ryggsäck så snart du har vant dig vid övningarna.
 • Vila mellan omgångarna: Vila i 1–2 minuter mellan omgångarna.
 • Frekvens: Två gånger dagligen.
 • Behandlingsperiod: Följ programmet i minst 12–16 veckor.

Ökad svårighetsgrad

Startposition:

 • Träna med en tung ryggsäck. Fyll därför en ryggsäck med vikter (t.ex. vattenflaskor).
 • Stå med det dåliga benet på ett kilunderlag (decline board) med en lutning på 25° (i nedförslutning).
 • Lyft det friska benet.

Övning:

 • Böj långsamt det dåliga benet (böj knäet i högst 60°).
 • Håll kvar kortvarigt i slutpositionen.
 • Gå tillbaka till startpositionen med det friska benet.

Viktigt!

 • Ryggen ska vara rak.
 • Låt inte det dåliga knäet böjas inåt (kobenthet).

Dosering:

 • Upprepningar, omgångar: Börja med en omgång (= 1 × 15 upprepningar). Öka detta till två omgångar (= 2 × 15 upprepningar), och sedan till tre omgångar (= 3 × 15 upprepningar) så snart det föregående skedet går att genomföra utan smärta.
 • Öka vikten gradvis allteftersom du vänjer dig vid belastningen.
 • Vila mellan omgångarna: Vila i 1–2 minuter mellan omgångarna.
 • Frekvens: Två gånger dagligen.
 • Behandlingsperiod: Följ programmet i minst 12–16 veckor.

Mer information

Knästöd och ortoser
E⁺motion supports
Running

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98