Leder

Leder är flexibla förbindelser som gör att benen i kroppen kan röra sig i förhållande till varandra.

När ledbrosket komprimeras och dekomprimeras om vartannat förses leden med näringsämnen

Det finns olika typer av leder i kroppen:

  • gångjärnsleder: i knän, armbågarna och fingrarna
  • vridleder: mellan strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna)
  • sadelleder: tummens basled
  • kulleder: lederna som gör höftleden och axelleden så rörliga

Lederna består i regel av ett ledhuvud och en ledpanna. De skiljs åt av ett lager med brosk. Ledkapseln omger leden och tillsammans med muskler, ledband och senor bildar den ett skyddande, yttre hölje.

Ledbrosket täcker ändarna på benen och kan både kompensera för ojämnheter i ledernas ytor och ta upp stötar tack vare dess elasticitet. Den ständiga växlingen mellan belastning och avlastning gör så att näringsämnen ständigt tillförs ledbrosket så det förblir friskt.

Hur stor ledens rörlighet är beror inte bara på ledens struktur utan styrs även av de omgivande strukturerna (musklerna, ledbanden och ledkapseln).

Ledinflammation (artrit): en vanlig ledåkomma

Ledhinnan (synovialmembranet) sitter på insidan av ledkapseln och förser ledhålan med ledvätska som i sin tur förser brosket med näringsämnen. Sjukdomen ledgångsreumatism leder till exempel till en kraftig ökning av antalet celler i ledhinnan, och vätska läcker ut ur blodkärlen. Efter en viss tid börjar cellökningen leda till att brosk, ben och ledband angrips.

Mer information

Ortopedi
Armbågsled
Ledvärk

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98