CHIVA-metoden

Metoda CHIVAMetoda CHIVA

Behandling som bevarar vener och återställer hemodynamiken för insufficienta vener i poliklinisk behandling

CHIVA är förkortningen av det franska namnet på metoden (Cure Conservatrice et Hemodynamique de l'Insufficience Veineuse en Ambulatoire) vilket betyder: Behandling som bevarar vener och återställer hemodynamiken för insufficienta vener i poliklinisk behandling. Vid CHIVA-metoden utnyttjas det faktum att det ytliga vensystemet består av två uppsamlingsvener (vena saphena magna och vena saphena parva) och ett stort antal sidogrenar och kommunicerande vener. När det bildas åderbråck i vensystemet, flödar blod i fel riktning på vissa ställen. Drabbade områden snörs av (ligeras) enligt en i förväg uppgjord plan för att återställa rätt blodflöde genom de återstående venerna.

Hur åderbråck behandlas med CHIVA-metoden

Som regel behandlas åderbråck polikliniskt med CHIVA-metoden och under lokalbedövning. Först undersöker läkaren vensystemet som drabbats av åderbråck med ultraljud. Därefter bestämmer läkaren var venerna ska snöras av och markerar dem på benet. På dessa ställen görs små snitt i huden. Genom dem kommer sedan åderbråcksvenerna att dras ut, snöras av med en sutur och skäras av. Eftersom de flesta snitten är mycket små, behöver de inte sys utan tillsluts med ett butterfly-förband. Förutom delar av den uppsamlande venen kan några sidogrenar också behöva snöras av för att förhindra att blod rinner tillbaka i vensystemet. Eftersom vensystemet inte längre är överbelastat av blod som rinner i fel riktning, så försvinner åderbråcken efter ett tag.

Efter behandlingen av åderbråck med CHIVA-metoden

Efter ingreppet måste patienterna använda kompressionsstrumpor i sex veckor. Det behövs en uppföljande undersökning efter sex till åtta veckor. Vid det här besöket kan fler sidogrenar i vensystemet skleroseras (fås att skrumpna ihop) under ett tilläggsingrepp. CHIVA-metoden betraktas som säker och framgångsrik, förutsatt att den utförs av en erfaren, utbildad läkare. Icke desto mindre kan det uppstå oönskade effekter, precis som vid alla invasiva ingrepp. Dessa är oftast ofarliga.

De innefattar:

  • allergisk reaktion mot lokalbedövningsmedlet
  • blåmärken
  • känselstörningar.

Venös insufficiens kan inte behandlas med åderbråcksoperation. Därför ska patienter fortsätta använda sina kompressionsstrumpor varje dag efter ett lyckat åderbråcksingrepp för att förhindra att det uppstår nya åderbråck och för att kunna njuta av operationsresultatet under de kommande åren.

Mer information

Kompressionsstrumpbyxor
Vener
Vackra ben
We can't find products matching the selection.

Kontakta kundservice 08-96 97 98