Skleroterapi för vener

Sclerotherapy for veinsSclerotherapy for veins

Operation för att avlägsna åderbråck

När en ven skleroseras, innebär det att ett speciellt skleroserande ämne injiceras i åderbråcken, vilket leder till att kärlen täpps till och slutligen skleroseras (skrumpnar ihop).

De behandlade områdena pressas samman med kompressionsförband och kompressionsstrumpor (komprimeras) för att göra det lättare för venväggarna att klistras samman. Kroppen ombildar de skleroserade kärlen till bindväv. Det medicinska resultatet kan alltså jämföras med resultatet av en operation för att avlägsna åderbråck (venstripping).

Vem kan få skleroterapi?

I princip kan nästan alla former av åderbråck, inklusive i vena saphena, behandlas med skleroterapi. Skleros är den metod som föredras för små ytliga åderbråck, så kallade spindelvener. Först måste ytlig eller djup ventrombos uteslutas. Patienterna måste dessutom vara rörliga, eftersom de måste ta en promenad på 30 minuter efter behandlingen för att förebygga trombos.

Så behandlas åderbråck med skleroterapi

Först förs en nål in i venen som ska skleroseras. Det skleroserande ämnet injiceras långsamt i venen genom en kanyl. Så snart nålen har dragits ut, pressas omedelbart det behandlade segmentet av venen samman. Om åderbråcken är mycket långa upprepar läkaren samma process på flera ställen längs den drabbade venen. När ingreppet är slutfört läggs ett kompressionsförband tätt åtdraget runt benet och en kompressionsstrumpa ska användas för ytterligare kompression.

Vidareutveckling av metoden – skumbehandling

Under senare år har skumbehandling blivit etablerad som en mer avancerad form av behandling för större åderbråck såsom stora vena saphena. Det skleroserande ämnet omvandlas till skum omedelbart innan det injiceras i venen. På grund av att skummet har ett större ytområde, når ämnet ut i alla delar av venen, särskilt i de större kärlen.

Efter skleros

Som regel utförs skleroterapi polikliniskt. För att uppnå optimalt resultat kan det emellertid bli nödvändigt att upprepa skleroterapibehandlingen en eller två gånger till i vissa områden. Patienterna måste använda kompressionsförband och kompressionsstrumpor under några dagar eller till och med veckor beroende på diametern på de behandlade venerna. Under de första dagarna efter skleroterapin bör man inte delta i några sportaktiviteter samt undvika varma bad, bastu och solarier.

Skleroterapi betraktas som mycket skonsamt och säkert. Det finns bara några få biverkningar och komplikationer är sällsynta, till exempel:

  • allergiska reaktioner mot det skleroserande ämnet
  • hudförändringar
  • smärta vid injektionsstället
  • nervirritation
  • migränliknande symtom
  • tromboser (mycket sällsynt).

Veninsufficiens i sig själv kan inte botas med operation av åderbråck. Därför ska patienter fortsätta använda sina kompressionsstrumpor varje dag efter ett lyckat åderbråcksingrepp för att förhindra att det uppstår nya åderbråck, och för att kunna njuta av operationsresultatet under de kommande åren.

Mer information

Kompression 
Vener
Venösa sjukdomar

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98