Hjärt kärlsystemet

The cardiovascular systemThe cardiovascular system

Hjärtat som navet

Hjärtat är navet mellan de två cirkulationssystemen i kroppen. Hjärtat är en så kallad ”ihålig muskel” som är indelad i vänster och höger sida, avdelade från varandra med en skiljevägg.

Lungcirkulation

I den mindre lungcirkulationen transporteras det syrefattiga blodet från höger kammare genom lungartären och in i lungorna, där det syresätts innan det flödar längs lungvenerna till vänster förmak. Härifrån pumpas det genom vänster kammare och aorta in i den större kroppscirkulationen.

Kroppscirkulationen

Den vitt förgrenade kroppscirkulationen försörjer alla organ och områden i kroppen med syrerikt blod. Det använda blodet (syrefattigt) flödar tillbaka in i venerna till hjärtat mot tyngdkraften, där det passerar genom övre hålvenen och tillbaka in i höger förmak. Därifrån startar samma cykel om igen.

De två cirkulationssystemen är anslutna till varandra och fungerar endast så länge de arbetar parallellt. Det är anmärkningsvärt att trycket i de två cirkulationssystemen skiljer sig åt. Det faktum att trycket i kärlen i kroppscirkulationen är högre än i lungcirkulationen beror på de olika blodvolymerna.

Hjärtat är ungefär 12 till 13 cm långt och ungefär 9,5 till 10,5 cm brett. Det kan rymma ungefär 600 till 1 000 ml blod och väger i genomsnitt 280 till 320 g. Blodvolymen som transporteras varje gång hjärtmuskeln drar ihop sig i vila (slagvolym) uppgår till cirka 70 ml.

Mer information

Kompression
Ventryck
Hälsosamt liv

Produkter från medi

We can't find products matching the selection.

Kontakta kundservice 08-96 97 98