Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange några skäl. Denna ångerfrist löper ut efter 14 dagar från och med den dag som du, eller tredje part (med undantag för transportföretaget), erhöll beställningen.

Observera att samtliga kompressionsstrumpor (resestrumpor, förebyggande kompressionsstrumpor, antitrombosstrumpor, medicinska kompressionsstrumpor, armstrumpor osv) räknas som underkläder och levereras alltid med plomberad förpackning. Om plomberingen brutits, avlägsnats eller på annat sätt åverkats gäller inte ånger-, bytes- eller returrätt. 

För att utnyttja ångerrätten kontaktar du vår kundservice och meddelar att du ångrat ditt köp:

medi Sweden AB

Box 6034
192 06 Sollentuna

Tel: 08-96 97 98

Hemsida: www.medi.se 
E-post: info@medi.se 

Var vänlig och ha beställningens ordernummer tillgängligt för snabbare service. Du måste meddela oss inom 14 dagar för att utnyttja ångerrätten. Därefter måste du skyndsamt och utan fördröjning återsända beställningen tillbaka till oss. När du skickar tillbaka beställningen är det viktigt att du bifogar ett meddelande med dina kontaktuppgifter och dina kontouppgifter. Kontaktuppgifterna krävs för att vi ska kunna se vem som skickat tillbaka beställningen. Kontouppgifterna krävs för att vi ska kunna utföra återbetalningen till dig.

Vad innebär det att utnyttja ångerrätten?

Om du utnyttjar ångerrätten och meddelar oss om detta i tid, det vill säga inom 14 dagar, betalar vi tillbaka beställningens värde till dig. Fraktkostnader, expeditions- och fakturaavgifter återbetalas ej. Returfrakten av beställningen tillbaka till oss bekostas av dig. Enligt nya EU-regler har vi rätt att göra avdrag för produkter som använts. Eftersom kompressionsstrumpor räknas som underkläder kommer vi att göra ett avdrag 100% av beställningens värde på kompressionsstrumpor som testats eller provats. I annat fall kommer vi att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och senast

(A) 14 dagar efter den dag vi fått tillbaka de returnerade varorna från dig, eller

(B) (om tidigare) 14 dagar efter den dag du kan bevisa att du återlämnat varorna.

Vi kommer att betala tillbaka beställningens värde på det sätt du önskar. Om du inte har några önskemål betalas ersättningen ut på det sätt du betalade. Det vill säga, om du betalade med kredit/betalkort gör vi återbetalningen till aktuellt kredit/betalkort. Betalade du via faktura eller via postförskott gör vi återbetalningen till ditt bankkonto. Vi måste då ha dina kontouppgifter.

Vi kommer inte att göra någon återbetalning innan du returnerat beställningen till oss och den kommit oss tillhanda, alternativt från och med den dag du kan styrka att du har skickat tillbaka varorna.

Så returnerar du din beställning

Efter att du meddelat oss om att du vill utnyttja ångerrätten måste du skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar från den dag då du kontaktade oss och meddelade att du ville utnyttja ångerrätten. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Returfrakt

Du står för alla fraktkostnader förenade med att returnera beställningen till oss.

Reklamationer

Reklamationer anmäles till oss inom 8 dagar.

Kontakta kundservice 08-96 97 98