Policy för personuppgifter

Vi tar dataskydd på allvar

Skyddet av din integritet vid behandlingen av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. När du besöker vår webbplats är det standard att våra webbservrar lagrar din internetleverantörs IP-adress, den webbplats du besökte oss från, webbsidorna du tittar på hos oss samt datumet för ditt besök och den tid du stannar på vår webbplats. Denna information är absolut nödvändig för den tekniska överföringen av webbsidorna och en säker serverdrift. En personlig utvärdering av dessa uppgifter sker inte.

Såvida du skickar oss uppgifter via kontaktformulär lagras dessa uppgifter på våra servrar i samband med säkerhetskopieringen. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Ansvarig:
medi Sweden AB
Box 6034
19206 Sollentuna
Sweden
Telephone: +46 8 626 687 0
E-Mail: info@medi.se

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om din person. Dessa omfattar ditt namn, din adress och e-postadress. Du behöver inte avslöja några personrelaterade uppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress samt ytterligare information för att kunna erbjuda dig en tjänst du önskat från oss.

Detsamma gäller om vi tillhandahåller informationsmaterial på begäran eller om vi svarar på dina förfrågningar. I dessa fall kommer vi alltid att informera dig. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du automatiskt eller frivilligt har överfört till oss.

När du använder någon av våra tjänster samlar vi vanligtvis bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer möjligtvis att fråga dig efter ytterligare information som dock är frivillig. När vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna erbjuda dig våra tjänster eller för att följa våra kommersiella mål.

Sparade uppgifter

Server-loggfiler

Server-loggfiler

Leverantören av sidorna samlar och lagrar automatiskt information i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

 

 • Datum och tid för begäran
 • Den begärda filens namn
 • Sidan som filen begärdes från
 • Tillgångsstatus (filen överförd, filen kunde inte hittas, etc.)
 • typ av webbläsare och operativsystem som används
 • den begärande datorns fullständiga IP-adress
 • mängden data som överförts

Dessa uppgifter kommer inte att sammanföras med andra datakällor. Behandlingen sker enligt GDPR artikel 6.1 (f) baserat på vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Vi lagrar dessa uppgifter av säkerhetstekniska skäl, i synnerhet för att avvärja attacker mot våra webbservrar. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer på grundval av dessa uppgifter. Uppgifterna finns kvar på vår webbserver i 21 dagar och på en loggserver i 6 månader. Dessa uppgifter behandlas endast för statistiska ändamål, en jämförelse med andra datauppsättningar eller överföring till tredje part sker inte (inte ens i utdrag).

Cookies

Cookies

När du besöker våra webbsidor kommer vi eventuellt att spara information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs av en webbserver till din webbläsare och sparas på din hårddisk. Den här informationen som lagras i cookies gör det möjligt att automatiskt känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats, vilket underlättar användningen. Rättslig grund för användning av cookies är ditt samtycke enligt artikel 6.1 (a) i GDPR eller för nödvändiga cookies det berättigade intresset enligt artikel 6.1 (f) i GDPR. Våra berättigade intressen är att upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på webbplatsen samt skyddet mot missbruk och förbättring av våra tjänster.

Naturligtvis kan du också besöka våra webbsidor utan att acceptera cookies. Om du inte vill att din dator ska kännas igen vid ditt nästa besök kan du också förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”Neka cookies”. Respektive tillvägagångssätt finns i bruksanvisningen till din respektive webbläsare. Om du nekar till användningen av cookies kan detta dock innebära begränsningar när det gäller användningen av vissa områden på våra webbsidor.

Återkalla eller ändra ditt samtycke när det gäller cookies och få mer information om enskilda cookies funktionstid.

Cookiebot

Cookiebot

På vår webbplats laddas i efterhand en webbtjänst som tillhandahålls av företaget Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn (nedan kallat cookiebot.com). Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa vår webbplats fulla funktionalitet. I samband med det överför din webbläsare eventuellt personuppgifter till cookiebot.com.

Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6.1 (f) i GDPR samt artikel 6.1 (c) i GDPR.
Det berättigade intresset består i att säkerställa webbplatsens felfria funktion. Uppgifterna tas bort så snart ändamålet med datainsamlingen har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna hittar du i dataskyddspolicyn för cookiebot.com på följande adress: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ 

Google

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Google Tag Manager samlar inte in personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur eventuellt kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en inaktivering utförts på domän- eller cookienivå fortsätter denna att vara verksam för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Googles integritetsmeddelande om detta verktyg finns här: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/ 

Google Analytics 4

På vår webbplats använder vi Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av företaget Google Ireland Limited, nedan kallat Google. Google Analytics 4 använder sig av s.k. kakor. Det är textfiler som sparas på din dator och på det sättet möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som samlas in av dessa cookies överförs i regel av Google till en server i USA och lagras där.

Vi använder oss av funktionen User-ID. Med hjälp av User ID kan vi delge en eller flera sessioner (och aktiviteterna inom dessa sessioner) ett entydigt, långvarigt ID och analysera enhetsövergripande användarbeteenden.

Vi använder oss av Google Signals. Inom ramen för detta registreras ytterligare information om användare i Google Analytics 4 som aktiverat personaliserade annonser (intressen och demografiska data). Annonser kan levereras till dessa användare inom ramen för enhetsövergripande remarketingkampanjer.

Anonymiseringen av IP-adresser är aktiverad enligt standard hos Google Analytics 4. Med utgångspunkt i IP-anonymiseringen kommer Google att förkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics 4 sammanförs inte med andra data hos Google.

Under ditt webbplatsbesök kommer ditt användarbeteende att registreras i form av ”Resultat”. Resultat kan vara:

 • Sidvisningar
 • Första besöket på webbplatsen
 • Sessionsstart
 • Din ”klickföljd”, alltså din interaktion med webbplatsen
 • Skrollningar (alltid när en användare skrollar hela vägen ner till sidans slut (90 %))
 • Klick på externa länkar
 • Interna sökningar
 • Interaktion med videor
 • Filnedladdningar
 • sedda / klickade annonser
 • Språkinställning

Dessutom registreras:

 • Din ungefärliga plats (region)
 • Din IP-adress (i kortad form)
 • Teknisk information om din webbläsare och de av dig använda enheterna (t.ex. språkinställning, bildskärmsupplösning)
 • Din internetleverantör
 • Referrer-URL (via vilken webbplats/reklam du har hamnat på denna webbplats)
 • User ID
 • Intressen
 • Demografiska data

Google använder denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen för oss och tillhandahålla andra tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och Internet. 

En överföring av uppgifterna från Google till tredje part sker endast på grundval av lagstadgade bestämmelser eller i samband med orderhantering. Under inga omständigheter kommer Google att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som Google insamlat. Uppgifter ges endast vidare till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

De av oss skickade och med kakor sammanbundna uppgifterna raderas   automatiskt efter 14 månader. Raderingen av uppgifter vars lagringdperiod har löpt ut sker automatiskt en gång i månaden.

Rättslig grund för denna uppgiftsbearbetning är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

För de vanligaste webbläsarna erbjuder Google dessutom ett insticksprogram för inaktivering, som ger dig mer kontroll över vilka uppgifter som Google registrerar om de sidor som du hämtar. Insticksprogrammet meddelar JavaScript (ga.js) från Google Analytics 4 att ingen information om webbplatsbesöket ska överföras till Google Analytics 4. Insticksprogrammet för inaktivering för webbläsare från Google Analytics 4 förhindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster som vi eventuellt använder. Mer information om installationen av insticksprogrammet för webbläsare finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Om du besöker vår webbplats från en mobil terminalenhet (smarttelefon eller surfplatta), måste du i stället klicka på denna länk för att i framtiden förhindra Google Analytics 4:s spårning på denna webbplats. Detta är också möjligt som alternativ till ovannämnda insticksprogram för webbläsare. När du klickar på länken installeras en blockeringskaka i din webbläsare, som gäller endast för denna webbläsare och denna domän. När du tar bort kakorna i den här webbläsaren, tas blockeringskakan också bort, så att du måste klicka på länken en gång till.

Om du har samtyckt till att Google kopplar ihop din webb- och webbläsarhistorik med ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för att individanpassa annonser, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics uppgifter för att skapa målgruppslistor för enhetsövergripande marknadsföring med riktade annonser. För detta ändamål registrerar Google Analytics 4 först ditt ID som verifierats av Google på vår webbplats och som är kopplat till ditt Google-konto (och som därför utgör personuppgifter). Sedan kopplar Google Analytics 4 tillfälligt ihop ditt ID med dina uppgifter från Google Analytics, för att optimera våra målgrupper.

Om du inte går med på det, kan du sätta stopp för det genom att göra motsvarande inställningar under ”Mitt konto” i ditt Google-konto.”

Ytterligare information om Google Analytics 4 och Google integritetspolicyer finns på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ och på https://policies.google.com/?hl=de.

För ytterligare information om användningen av ”Cookies” på vår webbplats samt om återkallandet, se det sista avsnittet ”Cookies”.

Google Ads Conversion Tracking

På vår webbplats använder vi ”Google Ads”, Googles plattform för digital annonsering och marknadsföring och i detta sammanhang conversion tracking (utvärdering av besökskampanj). Google Conversion Tracking (konverteringsspårning) är en analystjänst från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina personuppgifter. Google Ireland Limited är av denna anledning det till Google närstående företaget, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Om du klickar på en annons från Google kommer en cookie för konverteringsspårning att placeras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personigenkännande uppgifter och används därmed inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och respektive cookie ännu inte har gått ut kan vi och Google se att du har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Detta innebär att det inte finns någon möjlighet att spåra cookies via Ads-kundernas webbplatser. Den information som inhämtas med hjälp av denna conversion-cookie är avsedd att generera konverteringsstatistik. Härvid får vi reda på det totala antalet användare som klickat på en av våra annonser och omdirigerats till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som kan identifiera användare personligen. Eventuellt överförs dina uppgifter till USA. Rättslig grund för databehandlingen och i synnerhet för placering av cookies är ditt samtycke enligt artikel 6.1 (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka rättmätigheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till tidpunkten för återkallandet.

Ytterligare information samt Googles integritetspolicy finns på: https://www.google.de/policies/privacy/ 

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats samt om återkallandet, se avsnittet ”Cookies”.

Google Web Fonts

För en visuellt förbättrad framställning av olika uppgifter på vår webbplats används Google Webfonts (https://fonts.google.com/). Därvid överförs dessa webbfonter till webbläsarens cache för att de ska kunna användas för framställningen. Om webbläsaren inte stöder Googles webbfonter eller förhindrar åtkomst visas texten i ett standardtypsnitt. Vid anrop av sidan lagras inga cookies hos webbplatsens besökare. Uppgifter som överförs i samband med sidvisningen skickas till resursspecifika domäner som fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. Du kommer inte att förknippas med uppgifter som i förekommande fall insamlas eller används i samband med parallell användning av autentiserade Google-tjänster såsom Gmail. Du kan ställa in din webbläsare så att typsnitt inte laddas från Googles servrar (exempelvis genom att installera tillägg som NoScript eller Ghostery för Firefox.) Om din webbläsare inte stöder Google Fonts eller du förhindrar åtkomst till Googles servrar kommer texten att visas i systemets standardtypsnitt. Information om Google Webfonts bestämmelser om skydd för personuppgifter hittar du på: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy Information om Googles integritetspolicy och Googles användningsvillkor hittar du direkt hos Google: http://www.google.com/intl/en-EN/privacy/

Google reCaptcha

Vi använder tjänsten reCaptcha från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan ”Google”).

Frågan är till för att avgöra om inmatningen utförs av en människa eller om en missbruklig automatiserad maskinell behandling sker. Denna tjänst omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google. Såvida ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst. Återkallandet av samtycket påverkar inte rättmätigheten av den behandling av personuppgifterna som redan ägt rum.

I övrigt sker användningen i överensstämmelse med artikel 6.1 (f) i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att bestämma individuellt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost. Såvida databehandlingen baseras på vårt berättigade intresse kan du när som helst göra invändningar mot behandlingen med framtida verkan. Om IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer Google först att förkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbsidas operatör använder Google denna information för att utvärdera din användning av tjänsten. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för reCaptcha sammanförs inte med andra data hos Google. För dessa uppgifter gäller de avvikande bestämmelserna om uppgiftsskydd från företaget Google.

Ytterligare information om Googles integritetspolicy finns på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats samt om återkallandet, se avsnittet ”Cookies”.

Google Optimize

På vår webbplats används tjänsten ”Google Optimize” för webbanalys och optimering, som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan ”Google Optimize”). Vi använder tjänsten Google Optimize för att öka attraktiviteten, innehållet och funktionaliteten på vår webbplats genom att visa nya funktioner och innehåll för en procentandel av våra användare och för att statistiskt utvärdera denna ändring av användningen. Google Optimize är en deltjänst till Google Analytics (se avsnittet Google Analytics).

Google Optimize använder cookies som gör det möjligt att optimera och analysera din användning av vår webbplats. Den information om din användning av vår webbplats som genereras av dessa cookies överförs i regel av Google till en server i USA och lagras där. Därvid använder vi Google Optimize med aktiverad IP-anonymisering så att Google först kommer att förkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om optimeringstester och de tillhörande aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla oss andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet."
För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats samt om återkallandet, se avsnittet ”Cookies”.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare. Därutöver kan du hindra Google från att registrera de uppgifter som genereras av cookies och som gäller din användning av vår webbplats (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogram som tillhandahålls på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Detaljerad information om insamling och behandling av uppgifter genom Google finns i Googles integritetsmeddelanden, som du kan se på http://www.google.com/policies/privacy 

Google Doubleclick

DoubleClick är en tjänst som tillhandahålls av företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). DoubleClick by Google använder cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. Därvid tilldelas din webbläsare ett pseudonymt identifieringsnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har anropats. Cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av DoubleClick-cookies ger Google och dess partnerwebbplatser endast möjligheten att placera annonser på grundval av tidigare besök på våra eller andra webbplatser på Internet. Den information som genereras av cookies överförs av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där.

En överföring av uppgifterna från Google till tredje part sker endast på grundval av lagstadgade bestämmelser eller i samband med orderhantering. Under inga omständigheter kommer Google att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som Google insamlat.

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet ”Cookies”.

Därutöver kan du hindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookies och som gäller din användning av webbsidorna samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att på följande länk ladda ner och installera tillhandahållna webbläsarinsticksprogram under punkten utvidgad inaktivering av DoubleClick. Alternativt kan du även inaktivera DoubleClick-cookies med denna opt-out.

Social Media

Social Plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest 

På vår webbplats används sociala medier-knappar. Dessa har endast integrerats i sidan som HTML-länkar, vilket innebär att ingen anslutning till respektive leverantörs servrar upprättas när vår webbplats anropas. Om du klickar på en av dessa knappar öppnas respektive sociala nätverks webbplats i ett nytt fönster i din webbläsare. Där kan du till exempel trycka på gilla- eller dela-knappen.

Visual Website Optimizer 

Visual Website Optimizer (VWO)

Vår webbplats använder Visual Website Optimizer, ett/en A/B-testverktyg/webbanalystjänst från Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien (i det följande kallat "Wingify").

Wingify använder cookies, som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats samt av din användning av våra webbutiker och vår app. Informationen som genereras av denna cookie om användningen av vår webbplats samt våra butiker, din användning av denna app och din IP-adress överförs till en Wingify-server i Indien och lagras där. Wingify använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att optimera våra webbsidor baserat på denna information.

Ytterligare information om de cookies som används finns på denna länk: https://help.vwo.com/hc/en-us/articles/360033990873

Detaljer om hur dina personuppgifter behandlas finns på följande länk: https://vwo.com/privacy-policy/

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet ”Cookies”.

Vimeo insticksprogram

Vimeo insticksprogram 

För integrering av videor använder vi bland annat leverantören Vimeo. Vimeo drivs av Vimeo, LLC med huvudsäte i 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

På några av våra webbsidor använder vi insticksprogram från Vimeo. Om du på vår webbplats besöker sidor som är försedda med ett sådant insticksprogram – till exempel vårt mediebibliotek – etableras en anslutning till Vimeo-servrarna och då framställs insticksprogrammet. Härigenom överförs uppgifter om vilka av våra webbsidor du har besökt till Vimeo-servern. Om du därvid är inloggad som medlem hos Vimeo tilldelar Vimeo denna information till ditt personliga användarkonto. Vid användning av insticksprogrammet, till exempel genom att klicka på startknappen till en video, tilldelas även denna information till ditt användarkonto. Du kan förhindra denna tilldelning genom att logga ut från ditt Vimeo-konto och radera motsvarande cookies från Vimeo innan du använder vår webbplats.

Ytterligare information om databehandlingen och upplysningar och om Vimeos uppgiftsskydd finns på https://vimeo.com/privacy 

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet ”Cookies”.

emarsys 

emarsys Web Extend-teknik 

Vi använder Web Extend-tekniken från emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland på vår webbplats för optimering av retargeting online och offline för att förse dig med anpassat innehåll vid visning och utskick av reklammaterial. 

När du använder vår webbplats placeras cookies på din slutenhet, vilka lagras på en server i Österrike och används för pseudonymiserad identifiering av webbplatsbesökaren och automatiskt raderas efter ett år.De insamlade uppgifterna omfattar följande: webbläsare och webbläsarversion, operativsystem, hänvisningsadress, IP-adress (krypterad och förkortad), sessions- och cookie-ID, land, pseudonymiserad identifikation (externa ID eller krypterad e-postadress) för inloggade besökare och information om surfbeteende (visade produkter och produkter som lagts i kundvagnen eller köpts). 

Du kan när som helst neka till att dina uppgifter behandlas för individualiserad onlineannonsering (art. 6.1a i GDPR). 

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats se avsnittet ”Cookies”. Dina uppgifter behandlas på den rättsliga grundval som anges i artikel 6.1a i GDPR med ditt samtycke. De emarsys-cookies som placerats efter ditt samtycke raderas automatiskt efter ett år.  

Du kan när som helst neka till att dina uppgifter behandlas för individualiserad onlineannonsering på denna webbplats.  

För att lagra cookie-informationen använder emarsys tjänsten Amazon Web Services Inc. som processor. Personuppgifter överförs ej. 

Ytterligare information om GDPR och Web Extend finns på GDPR and Web Extend - all you need to know – Emarsys och GDPR and Data Protection - Overview – Emarsys 

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats se avsnittet ”Cookies”.  

Betalning

Computop

På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning via Giropay, Paypal, Visa och MasterCard. Tillhandahållare och teknisk betalningsleverantör för betaltjänsternas betalningshantering är Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Tyskland (nedan kallad ”Computop”).

Om du gör betalningen med hjälp av ovanstående betalningssätt insamlar Computop olika transaktionsuppgifter och vidarebefordrar dessa till den bank du är registrerad hos. Förutom de uppgifter som krävs för betalning kan Computop samla in ytterligare data till exempel leveransadress eller enskilda artiklar i kundvagnen.

Computop autentiserar därefter transaktionen med hjälp av det autentiseringsförfarande som används av banken för detta ändamål. Beloppet som ska betalas överförs sedan från ditt konto till vårt konto. Varken vi eller tredje part har åtkomst till dina kontouppgifter."

Databehandlingen sker för fullgörandet av vårt avtal med dig.

Detaljer om betalning med Computop finns i Computops allmänna affärsvillkor och dataskyddsbestämmelser på: https://www.computop.com/de/agb/

Channelize.io

Vi använder tjänsten Bigstep Technologies Pvt. Ltd, DBA Channelize.io, Unit No 620, JMD Megapolis Building, Sector-48 Sohna Road, Gurugram, INDIA, Postal Code-122018, för att organisera live shopping-evenemang. Channelize används via ett plugin på vår webbplats och gör det möjligt för oss att visa upp våra produkter i realtid via direktuppspelat videoinnehåll. Tittarna kan aktivt delta i livestreamen genom kommentarer och gilla-markeringar och har möjlighet att ställa frågor i realtid.

Under en interaktion överförs användarnamnet men sparas inte därefter i systemet.

För mer information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet "Cookies".

Ytterligare information

Kundkonto

Kundkonto

För varje kund som registrerar sig på motsvarande sätt, skapar vi en lösenordsskyddad direkt åtkomst till den kundens basuppgifter som har sparats hos oss (kundkonto). Här kan du se uppgifter om dina lagda, öppna och nyligen ivägskickade beställningar eller hantera dina adressuppgifter. Du åtar dig att behandla dina personliga inloggningsuppgifter konfidentiellt, och att inte göra dem tillgängliga för obehörig tredje part. Vi kan inte påta oss något ansvar för lösenord som används på obehörigt sätt, såvida inte vi är ansvariga för den obehöriga användningen.

Rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 (b) i GDPR.

Med funktionen "förbli inloggad" vill vi göra ditt besök på vår webbplats så behagligt som möjligt. Denna funktion ger dig möjlighet att använda våra tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Av säkerhetsskäl kommer du dock att bli ombedd att mata in ditt lösenord igen, till exempel om dina personuppgifter ska ändras eller om du vill göra en beställning. Vi rekommenderar att inte använda denna funktion om datorn används av flera användare. Vi vill påpeka att funktionen "förbli inloggad" inte är tillgänglig om du använder en inställning som automatiskt tar bort lagrade kakor efter varje session.

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet ”Cookies”.

Newsletter

emarsys nyhetsbrevet 

Vi anlitar emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland, för att skicka ut nyhetsbrevet.

Vi använder den så kallade Double Opt-in-metoden: Du blir prenumerant på nyhetsbrevet först när du uttryckligen har bekräftat.

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen, behöver vi din e-postadress. Vi kontrollerar att det verkligen är din e-postadress och att du vill få nyhetsbrevet. Vi skickar dig då ett e-postmeddelande och ber dig att klicka på en länk i samma meddelande för att bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev.

När du beställer vårt nyhetsbrev sparar vi datum för beställningen. Andra uppgifter sparas inte resp. sparas endast på frivillig basis. De sparas enbart för syftet att belägga ev. tredje parts missbruk av din e-postadress för att prenumerera på nyhetsbrevet åt dig utan din vetskap eller ditt medgivande. Personuppgiftshanteringen av de personuppgifter som angivits i formuläret för nyhetsbrevet sker enbart med ditt samtycke (art. 6 stycke 1a GDPR). 

Om du samtyckt, använder vi preferenser insamlade med hjälp av din användarprofil för att skapa innehållet och utformningen av nyhetsbrevet, och emarsys utnyttjar e-postadressens koppling till användarprofilen endast för syftet att skicka ett personligt anpassat nyhetsbrev. Utvärdering och användning därutöver sker inte.Dina uppgifter lagras på en server i Österrike.

Vidare erbjuder emarsys olika analysmöjligheter om hur utskickade nyhetsbrev öppnas och används, t.ex. hur många användare som e-post skickats till, om e-postmeddelanden avvisats och om användare avanmält sig från listan efter att ha fått ett e-postmeddelande från listan. Dessa analyser gäller dock bara för grupper och vi använder dem inte för individuell utvärdering. 

Det avgivna samtycket för sparande av personuppgifterna, e-postadressen samt att den används för att skicka nyhetsbrevet kan du alltid återkalla för framtiden, till exempel via länken "Avanmälan" i nyhetsbrevet. Legitimiteten i redan utförd personuppgiftshantering berörs inte av återkallandet. De personuppgifter som vi samlat hos oss för syftet nyhetsbrev sparar vi tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet och de raderas efter avbeställning av nyhetsbrevet. Personuppgifter som vi sparar hos oss för andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) berörs inte.

Mer information om dataskydd hos emarsys hittar du på: https://help.emarsys.com/hc/en-us/articles/360005211473-GDPR-and-Data-Protection-Overview 

Säkerhet

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda samt de tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa gällande lagar om uppgiftsskydd.

Oavsett när vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras dessa innan de överförs. Det innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är därvid föremål för en ständig förbättringsprocess och våra integritetspolicyer revideras kontinuerligt. Se till att du alltid har den senaste versionen.

Dataöverföringar till tredje land 

Dataöverföringar till tredje land

If we process data in countries outside the European Economic Area (“EEA”), we protect it based on an adequacy decision of the EU Commission Art. 45 (1) GDPR or use the standard contractual clauses of the EU Commission in accordance with Art. 46 (2)(c) GDPR when structuring contractual relationships with recipients in third countries.

Lagringstid

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter,

 • om du har samtyckt till behandlingen, maximalt tills du återkallar ditt samtycke;
 • om vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal, högst så länge som avtalsförhållandet med dig existerar;
 • om vi använder uppgifterna på grundval av ett berättigat intresse, maximalt så länge ditt intresse för radering eller anonymisering inte överväger;
 • såvida det finns lagstadgade lagringskrav, tills dessa lagringsperioder har gått ut.

Den registrerades rättigheter

Du har när som helst rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med uppgiftsskyddslagstiftningens förutsättningar.

Rätt till information

Rätt till information

Du kan begära information av oss om dina uppgifter och i vilken utsträckning vi behandlar dem.

Rätt till rättelse

Rätt till rättelse

Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att de korrigeras resp. kompletteras.

Rätt till radering

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter såvida vi behandlar dem orättmätigt eller om behandlingen på ett oproportionerligt sätt gör intrång i dina berättigade skyddsintressen. Beakta att det kan finnas skäl som förhindrar en omedelbar radering, exempelvis i samband med lagstadgade förvaringsskyldigheter.

Oberoende av tillvaratagandet av din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, i den mån som det inte finns några förvaringsskyldigheter på grund av rättshandlingar eller lagar.

Rätt till begränsning av behandling

Rätt till begränsning av behandling

Du kan kräva av oss att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas, om

 • du bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera uppgifternas riktighet,
 • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du motsätter dig en radering och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning,
 • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du behöver dem för att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot behandling av uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Right to data portability

Du kan begära av oss att vi ska tillhandahålla de uppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du ska kunna överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan att vi hindrar detta, såvida

 • vår behandling grundar sig på ett återkalleligt samtycke du gett oss eller på ett avtal mellan oss och
 • denna behandlingen sker med hjälp av ett automatiserat förfarande.

När det är tekniskt genomförbart kan du kräva av oss en direkt överföring av dina uppgifter till en annan ansvarig.

Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningart 

Om vi behandlar dina uppgifter på grund av ett berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling. Vi slutar då att behandla dina uppgifter såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst utan att ange skäl invända mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att lämna in klagomål

Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att vi vid behandlingen av dina uppgifter bryter mot svensk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig att kontakta oss för att klargöra frågor. Naturligtvis har du också rätt att kontakta behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.
Såvida du vill göra en av de nämnda rättigheterna gällande gentemot oss ska du kontakta våra dataskyddsombud. Vid osäkerhet kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy om detta blir nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du alltid har den senaste versionen. Om några grundläggande ändringar görs i denna integritetspolicy, kommer vi att meddela detta på vår webbplats.

När det gäller uppgiftsskydd kan alla intressenter och besökare på vår webbplats nå oss genom kontaktuppgifter nedan:

ePrivacy GmbH 
Prof. Dr. Christoph Bauer 
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: datenschutz@medi.de 

Kontakta kundservice 08-96 97 98