Lipödem

The fat distribution disorder is a chronic diseaseThe fat distribution disorder is a chronic disease

Lipödem (diagnoskod: ICD-10,R60.OB) är en ärftlig kronisk sjukdom som påverkar fördelningen av underhudsfettet på kroppen med undantag av händer och fötter.

Lipödem – ärftlig sjukdom som påverkar fördelningen av underhudsfettet

Lipödem beror inte på fettma utan är en sjuklig förändring i fettcellerna. Lipödem drabbar nästan enbart kvinnor och experter antar därför att sjukdomen kan ha hormonella orsaker då sjukdomstecken upptäcks vid pubertet, graviditet och menopaus.

Tecken och symtom

I motsats till lymfödem är lipödem alltid symmetriskt och drabbar båda benen eller armarna. Fettcellsökningen är tydligast kring höfter, lår, kring knäleden och ner till fotknölarna. Särskilt karakteristiskt är de så kallade ridbyxlåren. Andra tecken på lipödem är en tendens att utveckla spindelnätsådring, blåmärken och ökad svullnad och spänningskänsla i benen under eftermiddagen.

Vissa lipödem kan stabiliseras medan andra under tid kan försämras. Vid extrem ökning av lipödemet kan vävnaden bilda hudöverhäng över fotknölarna.

Lipödem kan vara smärtsamt vid tryck och beröring. I de avancerade stadierna kan det till och med vara smärtsamt med åtsittande kläder. Däremot kan rätt utprovade medicinska kompressionsstrumpor ge smärtlindring och minskad vätska i vävnaden.

Ridbyxlår
Ridbyxlår är en ökad fettmassa vid höfterna. Ökad fettmassa finns även på lårens insida och även på insidan knäna.

Fettansamlingar som inte påverkas av kosten
Lipödem kan inte påverkas av kost. Diet och motion för att förhindra övrig viktökning är viktig.
Ett annat tecken på lipödem är benägenhet till spindelnätsådring och blåmärken och smärta vid beröring och tryck. Till skillnad från lymfödem är båda benen – och ibland även armarna – drabbade.

En översikt över de kliniska tecken på lipödem:

 • Händer och fötter är ej påverkade av fettmassa
 • symmetrisk svullnad
 • smärta vid beröring och tryck
 • sprängande smärtaofta spindelnätsådring
 • benägenhet att få blåmärken
 • ärftlighet
 • huden är mjuk, knölig och uppvisar typisk gropighet
 • i få fall kan även armarna vara drabbade
 Fat distribution disorder Fat distribution disorder
Chronic diseaseChronic disease

Riskfaktorer och orsaker

Det är nästan bara kvinnor och flickor som får lipödem. Därför misstänker experterna hormonella orsaker. Som regel börjar lipödem i slutet av puberteten, under en graviditet eller under menopausen. Dessutom verkar benägenhet till lipödem vara genetisk.

Prevention

Motion och en hälsosam kost hjälper under de tidiga stadierna av lipödem. Patienter rekommenderas att motionera cirka tre gånger i veckan i minst 45 minuter. Det är viktigt att använda medicinska kompressionsstrumpor under och efter träningen. Detta förhindrar svullnad, eftersom den ökade cirkulationen ökar mängden vätska i vävnaderna.

Den viktigaste behandlingsmetoden för lipödem är medicinska kompressionsstrumpor.

Tips för att leva med lipödem i vardagen

Även om lipödem är en kronisk sjukdom finns det flera faktorer som du själv kan påverka för att få en ökad livskvalitet.

Träning

Träning är att rekommendera. Vi rekommenderar dock att du alltid använder medicinska kompressionsstrumpor för att förhindra en ökad svullnad. Vi tipsar gärna om följande träningsmetoder:

 • Powerwalk.
 • Promenader.
 • Vandring.
 • Aerobics.

Dessutom rekommenderas särskilt vattengympa och simning, som båda kan utövas utan medicinska kompressionsstrumpor eftersom vattentrycket fungerar som naturlig kompression.

En balanserad kost

Lipödem beror inte på övervikt och kan därför inte bantas bort. Icke desto mindre är det viktigt med hälsosam kost och motion för att undvika att gå upp i vikt. Om du är överviktig bör du absolut försöka gå ned i vikt.

Läkemedel

Tyvärr svarar inte lipödem på piller eller salvor.

Hur behandlas lipödem?

Lipödem drabbar nästan enbart kvinnor. Varken dieter eller träning är lösningen, men kompressionsbehandling ger goda resultat. Så du kan vara säker på att det finns någonting du kan göra åt ditt ödem.

Medicinska kompressionsstrumpor kan reducera lipödem eller åtminstone hålla det konstant.
Lipödem delas in i tre olika stadier:

Stadie 1. I det första stadiet kan ofta rundstickade kompressionsstrumpor i kompressionsklass 1 (KKL 1).

Stadie 2. I detta stadie rekommenderar vi flatstickade kompressionsplagg i kompressionsklass 1 (KKL 1) och kompressionsklass 2 (KKL 2). Kompressionsstrumporna ska helst användas varje dag, men minst tre dagar i veckan (även under träning). Vårdpersonal med särskild kunskap inom detta område ger dig gärna råd.

Stadie 3. Behandlingen inleds med manuellt lymfdränage i smärtlindrande syfte följt av behandling med medicinska kompressionsstrumpor i kompressionsklass 2 (KKL 2) och kompressionsklass 3 (KKL 3).

Andra behandlingsmetoder

En behandlingsmetod är fettsugning. En av de viktigaste rehabiliteringsinsatserna är medicinska kompressionsstrumpor för att förhindra ytterligare svullnad och snabbare läkning.

Sammanfattning: Om du misstänker att du har lipödem bör du söka rådgivning av vårdpersonal med särskild kunskap inom området för att få rätt diagnos och hjälp.

Lipödem – fettsugning och efterbehandling

Varför är jag så tjock – och varför hjälper det inte att träna och banta? Det var frågan som Susanne Vogt ställde sig själv – tills hon fick diagnosen lipödem.

Mer information

Kompression 
Kompressionsärmar
Lymfsystemet

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98