Vensystem

Vensystemets anatomi

Vensystemet är den del av cirkulationen i vilken blodet transporteras från periferin tillbaka till hjärtat. Vi skiljer mellan de ytliga och djupa vensystemen.

Det ytliga subkutana vensystemet i benen innefattar den långa och korta vena saphena (rosenvenen). Den transporterar blodet från ytan (hud och subkutana vävnader) där det samlas i de djupa venerna.

Det djupa vensystemet innefattar höftvenen, lårvenen, knävecksvenen och djupa lårvener. De djupa venerna löper i allmänhet parallellt med de motsvarande artärerna.

Dessa två vensystem skiljs åt av bindväv och muskler och förenas av ett tredje vensystem – perforanterna (= kommunicerande vener).

Venväggen består av tre skikt:

  • intima (= inre skikt)
  • media (= mellanskikt)
  • adventitia (= yttre skikt).

Väggarna i venerna är tunnare än väggarna i artärerna. De går lättare att utvidga eftersom de innehåller färre elastiska fibrer och muskelfibrer.

Venerna har halvcirkelformade klaffar med långa mellanrum i hålrummet som delar upp de långa kärlen i kortare segment. Dessa klaffaröppnas så snart blodet pressas uppåt mot kroppens centrum mot tyngdkraften, och stängs i samma sekund som blodet ”stannar upp” och ska börja rinna baklänges.

Venöst återflöde - Venklaffarnas funktion

Det syrefattiga blodet rinner tillbaka till hjärtat via cirkulationens vensystem. Hjärtat spelar en viktig roll här eftersom det inte bara pumpar ut blodet under högt tryck genom artärerna i kroppen, utan även suger tillbaka blodet från kroppen in i höger förmak. Detta kallas venöst återflöde.

Envägsklaffar

Som pump är hjärtat emellertid inte tillräckligt starkt för att garantera kontinuerligt venöst återflöde från kroppsdelar som ligger långt från hjärtat. För att göra det lättare för venerna i benet att transportera blodet upp till hjärtat mot tyngdkraften, är venerna i bålen och benen utrustade med klaffar. Själva venklaffarna är strukturer som växer ut från den inre kärlväggen och ligger platt mot kärlväggen, dvs. är öppna, så att blodet obehindrat kan rinna i riktning mot hjärtat. Det venösa återflödet stoppas så snart trycket i venerna sjunker. De stängda venklaffarna stänger då av vägen och hindrar blodet från att rinna i fel riktning. Venklaffarna fungerar som envägsventiler som bara låter blodet rinna i en enda riktning.

Mer information

Kompressionsstrumpbyxor
Knästrumpor
Venklaffar

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98