Artrit

Vad är ledgångsreumatism?

Ledgångsreumatism eller kronisk polyartrit är inte bara en ledsjukdom, det är en systemisk sjukdom.

Orsaken är en störning i immunsystemet – denna leder till inflammation som så småningom kan leda till ledskador och missbildningar. I de tidiga stadierna kan vi dock förhindra att lederna förstörs fullständigt.

Våra vardagliga rörelser hör till naturens underverk. Tack vare den komplexa växelverkan mellan leder, ledband, senor och muskler kan vi gå, dansa och hoppa. Om en av de över 140 lederna är inflammerad eller irriterad hamnar det geniala rörelsesystemet i obalans. Sådana irriterande och inflammatoriska tillstånd i en eller flera leder sammanfattas under beteckningen ”artrit”. Ledinflammation kan uppträda helt plötsligt eller gå över i en kronisk inflammation. Den vanligaste kroniska formen av ledinflammation är ledgångsreumatism.

Tecken och symptom

Ett klassiskt kännetecken hos ledgångsreumatism är symmetrisk utbredning av ledinflammation. Symmetriskt betyder till exempel att fingrarnas eller tårnas leder drabbas på kroppens båda sidor samtidigt. Inflammation i lederna märker man genom smärta, svullnad eller värme. Även ledernas rörlighet begränsas. En sådan inflammation börjar vanligtvis i fingrarnas leder eller i händernas och fötternas leder. Därefter sprids den till andra leder såsom knä och axel.
In many cases, fluid collects in the joint and causes swelling. Pain typically develops at rest. Whenever you move the joint, the pain eases.

I många fall samlas vätska i lederna och orsakar ledutgjutning. Typiskt är att smärtan uppkommer vid vila. Så snart du rör leden lättar smärtan.

I de tidiga stadierna av sjukdomen kan detta åtföljas av sekundära symptom såsom:

  • Trötthet
  • Utmattning
  • Aptitlöshet
  • Viktnedgång
  • Feber

Riskfaktorer och orsaker

Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom. Detta betyder att kroppen anser att de egna vävnaderna är främmande och bekämpar dem. Immunförsvaret reagerar med en inflammation.

Det finns ett antal möjliga utlösningsfaktorer för denna ”funktionsstörning”:

  • Rökning: rökning verkar spela en viktigt roll.
  • Virus och bakterier: patogener (virus och bakterier) kan också vara viktiga.
  • Medfödd: genetiska influenser kan också vara orsaken.

Det är troligt att det krävs ett antal faktorer innan ledgångsreumatism kan utlösas.

Hur kan ledinflammation behandlas?

Medicintekniska hjälpmedel har visat sig vara mycket värdefulla för ledgångsreumatism. De stabiliserar och avlastar leden, minskar svullnaden och lindrar försiktigt smärta.

Det finns även andra möjligheter än att använda stöd för att stoppa eller minska ledförstörelse. I idealfallet utarbetas en individuell behandlingsplan i samarbete mellan specialister, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog. Specialister inom detta område är till exempel reumatologer, ortopedspecialister och kirurger. Ibland ordineras även läkemedel för smärtlindring.

Andra behandlingsformer – även i kombination med stöd – är fysioterapi och övningar som ska utföras varje dag. Kylpåsar eller speciell kylbehandling kan lindra smärta. I vissa fall kan en operation av leden hjälpa, till exempel avlägsnande av den inre ledhinnan eller att ersätta den drabbade leden med en konstgjord led.

Prata med din läkare om vilken behandling som passar dig.

Mer information

Ortopedi
Hälsosamt liv
Hälsosamt liv

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98