Köp- och försäljningsvillkor

Vem får handla?

Denna webbshop vänder sig till privatpersoner som är 18 år eller äldre. Är Ni under 18 år och vill köpa våra produkter måste målsman beställa åt Er. Observera att vi endast levererar beställningar till adresser inom Sveriges gränser.

Sjukvårdspersonal

Anställda inom sjukvården (kommun eller landsting) som önskar ordinera sjukvårdsprodukter till brukare där landstinget eller kommunen är fakturamottagare hänvisas till vår särskilda e-shop för sjukvårdspersonal. Kontakta vår kundservice för mer information.

Viktig information avseende rabattkoder.

När en rabattkod angetts korrekt dras rabatten omgående av från köpbeloppet. Om rabatten inte dragits av är rabattkoden antingen inte giltig, har ej angetts korrekt eller så har tekniska problem uppstått. Kontakta alltid kundservice vid minsta frågetecken. Observera att det är upp till kunden att noga kontrollera att rabatten dragits av köpbeloppet innan kunden går vidare i köpprocessen eftersom en rabattkod inte kan användas i efterhand.

Kundregistrering och personnummer

När du vid beställning fyller i dina personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter lagras i vårt kundregister. Uppgifterna är nödvändiga för att vi dels ska kunna leverera din order och dels för att vi, vid behov, ska kunna kontakta dig angående din order. Exempel på detta är om en beställd vara har utgått, är tillfälligt slut på lager eller om något verkar oklart med din beställning. Vi garanterar att dessa uppgifter är konfidentiella och att de inte kommer att lämnas ut eller säljas till tredje part.

Leveranstid

Din beställning levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar. Vid beställning av trendfärger tillkommer 10 arbetsdagars tillverkningstid.
Observera att samtliga leveranser sampackas. Det betyder att om någon vara i din beställning har längre tillverkningstid, så kommer hela din beställning att skickas när den varan är färdigtillverkad.

Frakt

Fraktkostnad: 50 kr
Fraktfritt vid orderbelopp över 1500 kr.

SMS-avisering

Vill du ha avisering via SMS när din leverans finns att hämta på ditt postutlämningsställe? Glöm inte att ange ditt mobilnummer när du registrerar dig som kund. Du kan självklart komplettera denna information i efterhand. Om fältet lämnas tomt kommer avisering att ske via brev.

Orderbekräftelse

Orderbekräftelse skickas via e-post. Kontrollera därför noga att du angivit korrekt e-postadress.

Betalningsvillkor

Kortbetalning = Inga extra avgifter tillkommer. Beställningen skickas till din leveransadress.

Faktura = 20 kr i fakturaavgift tillkommer. Vid fakturabetalning görs per automatik en kreditkoll via UC. Beställningen skickas till din leveransadress. Fakturan har 10 dagars betalningsvillkor. Maximalt orderbelopp för fakturabetalning är 2000 kr.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange några skäl. Denna ångerfrist löper ut efter 14 dagar från och med den dag som du, eller tredje part (med undantag för transportföretaget), erhöll beställningen. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du vår kundservice och meddelar att du ångrat ditt köp:

medi Sweden AB

Vespergränd 31
192 72 Sollentuna.


Tel: 08-96 97 9

Hemsida: www.medi.se
E-post: info@medi.se

Var vänlig och ha beställningens ordernummer tillgängligt för snabbare service. Du måste meddela oss inom 14 dagar för att utnyttja ångerrätten. Därefter måste du skyndsamt och utan fördröjning återsända beställningen tillbaka till oss. När du skickar tillbaka beställningen är det viktigt att du bifogar ett meddelande med dina kontaktuppgifter och dina kontouppgifter. Kontaktuppgifterna krävs för att vi ska kunna se vem som skickat tillbaka beställningen. Kontouppgifterna krävs för att vi ska kunna utföra återbetalningen till dig.

Våra kompressionsstrumpor (resestrumpor, förebyggande kompressionsstrumpor, antitrombosstrumpor, medicinska kompressionsstrumpor, armstrumpor osv) levereras oftast med plomberad förpackning. Om plomberingen brutits, avlägsnats eller på annat sätt åverkats gäller inte ånger-, bytes- eller returrätt. Då samtliga kompressionsstrumpor räknas som underkläder gäller inte ånger- ,bytes- eller returrätt om plagget provats, oavsett om förpackningen är plomberad eller ej.

Vad innebär det att utnyttja ångerrätten?

Om du utnyttjar ångerrätten och meddelar oss om detta i tid, det vill säga inom 14 dagar, betalar vi tillbaka beställningens värde till dig. Fraktkostnader, expeditions- och fakturaavgifter återbetalas ej. Returfrakten av beställningen tillbaka till oss bekostas av dig. Enligt nya EU-regler har vi rätt att göra avdrag för produkter som använts. I annat fall kommer vi att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och senast

(A) 14 dagar efter den dag vi fått tillbaka de returnerade varorna från dig, eller

(B) (om tidigare) 14 dagar efter den dag du kan bevisa att du återlämnat varorna.

Återbetalning av beställningens värde gör vi till ditt bankkonto. Detta gäller alla våra betalningsmetoder, även kortbetalning. Vid en återbetalning måste vi därför ha dina kontouppgifter.

Vi kommer inte att göra någon återbetalning innan du returnerat beställningen till oss och den kommit oss tillhanda, alternativt från och med den dag du kan styrka att du har skickat tillbaka varorna.

Så returnerar du din beställning

Efter att du meddelat oss om att du vill utnyttja ångerrätten måste du skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar från den dag då du kontaktade oss och meddelade att du ville utnyttja ångerrätten. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Returfrakt

Du står för alla fraktkostnader förenade med att returnera beställningen till oss.

Reklamationer

  • Kontrollera alltid produkten vid leverans. Ev. material- eller fabrikationsfel på kompressionsstrumpor och övrigt kompressionsmaterial upptäcks normalt vid första påtagningen.
  • Reklamationer ska meddelas och skickas till oss snarast möjligt för bedömning. Dock senast inom 6 månader efter första användning (enligt gällande standard).
  • Hantera dina strumpor och övrigt material varsamt och enligt bruksanvisningen. Observera att slitage eller handhavandefel inte är godkänd reklamation.
  • Reklamationer av kompressionsstrumpor ska hanteras av förskrivaren. Vi tar normalt sett inte emot reklamationer direkt från brukaren, förutom i de fall då brukaren själv beställt och betalat för produkten.
  • OBS! För att vi ska kunna hantera en reklamation måste använda strumpor vara nytvättade. Otvättade strumpor kommer att returneras till kunden utan åtgärd.
  • Vid retur av reklamation vänligen kontakta oss för ”frisvarsadress”.
  • Vid frågor, kontakta kundservice via info@medi.se eller 08-96 97 98.
  • Vi följer europeisk RAL-standard och garanterar kompressionen i 6 månader vid användning enligt bruksanvisning (alltså ej slitage och handhavandefel).

Ej uthämtat paket

Om du av någon anledning inte hämtar ut din leverans från postutlämningsstället debiteras du 150 kr (inkl. moms). Denna kostnad täcker våra utgifter för fraktkostnad, returfrakt samt administration enligt 41 § Konsumentköplagen. Observera att du som konsument inte kan hänvisa till ångerrätten i efterhand. För att utnyttja ångerrättens villkor om returnering måste du meddela oss inom 14 dagar

Alternativ tvistelösning online

Alternativ tvistelösning online (Online dispute resolution) i enlighet med artikel 14, sektion 14 i EU:s tvistlösningsförordning (ODR). Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistelösning online (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vid eventuell tvist kan konsumenter kontakta Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, 10123, Sweden, http://www.arn.se

medi affärspolicy

Som en globalt erkänd tillverkare och distributör av högkvalitativa hälso- och livsstilsprodukter är medi mycket medvetet och inkännande när det gäller sådana egenskaper som blir relevanta i samband med reklam, presentation och försäljning av företagets produkter. Dessutom är det mycket viktigt för medis internationella verksamhet att ha stabila och transparenta prissättnings-, leverans- och servicestrukturer.

Av denna anledning gäller följande bestämmelser och villkor för distributionen av medi-produkter:

1. Definitioner:

För tolkningen av denna policy ska följande begrepp ha den nedan angivna betydelsen:

a) "Handlare" är en fysisk eller juridisk person som köper produkter från medi och erbjuder och/eller säljer dessa produkter på marknaden.

b) "Kund" är alla fysiska eller juridiska enheter som köper produkter från handlaren.

c) "Slutkunden" är alla fysiska personer (vanligtvis en patient) som köper en produkt för personlig, icke-kommersiell användning.

d) "medi" betyder kollektivt eller enskilt det tyska huvudkontoret för medi GmbH & Co. KG inklusive alla företag som tillhör medi-koncernen.

e) "Produkt" avser alla artiklar som tillverkas och/eller distribueras av medi.

f) "Distribution" eller "att distribuera" innebär försäljning och reklam av produkter med alla metoder som är tillåtna enligt lag.

g) "Onlinedistribution" avser reklam, presentation och/eller försäljning av produkter via Internet (som till exempel egna nätbutiker, försäljningsnätverk, tredje parts plattformar eller någon annan tillgänglig metod nu eller i framtiden).

h) "Offlinedistribution": avser reklam, presentation och/eller försäljning av produkter i en verklig butiksmiljö och/eller i någon annan miljö där de personer som är involverade i den kommersiella aktiviteten interagerar ansikte mot ansikte med varandra.

i) “Policy”: Bestämmelserna och villkoren som avses i detta dokument.

j) “Produktlista”: Ett dokument som kan förnyas då och då och som utfärdas av medi och överlämnas till återförsäljare. Detta dokument bestämmer medis produkter tillsammans med ytterligare detaljer som kan relateras till sådana produkter.

k) "Prisindikation": Ett dokument som kan förnyas då och då och som utfärdas av medi och överlämnas till handlare. Detta dokument anger medis rimliga, icke-bindande uppskattning när det gäller försäljning av vissa produkter till slutkunden.

l) "Specialprodukt" Sådan produkt som enligt lag, på grund av beskaffenheten och/eller produktbeskrivningen (till exempel i användarmanualen) kräver specifik anpassning, kontrollmätning, justering eller någon annan ändring i patientens omedelbara närvaro för att produkten ska motsvara patientens behov. En lista med specialprodukter har bifogats denna policy.

m) “Territory”: Det land där handlaren har sitt huvudkontor.

n) “EU”: Sådana länder som är medlemmar i Europeiska unionen eller som enligt avtal har antagit EU-föreskrifter om frihandel och försäljning av varor.

2. General Guidelines:

a) När ett enskilt skriftligt avtal mellan handlaren och medi för närvarande existerar eller kommer att upprättas i framtiden ska innehållet i denna policy stärka ett sådant avtal förutsatt att innehållet i ett sådant avtal vid oklarheter gäller framför denna policy.

b) Varje handlare har rätt att på icke-exklusiv basis sälja alla sådana produkter som han/hon direkt förvärvat från medi, dock endast i enlighet med medis produktrelaterade beskrivningar och endast med korrekt märkesnamn. Om inte annat är tillåtet av obligatorisk EU-lag ska handlaren endast sälja inom landet. Även om medi inte motsätter sig tillämpliga EU-förordningar rekommenderar vi ändå starkt varumärkesstrategiska ändamål för att upprätthålla transport inom landet.

c) Alla priser som tillskrivs någon produkt, oavsett om det är med hjälp av en produktlista eller genom angivande av återförsäljningspris, är endast avsedda att fungera som vägledning för kunder eller handlare vid tvivel. Under inga omständigheter är en sådan prisdeklaration avsedd att ha en bindande effekt när det gäller kunder eller handlare. Följaktligen har varje handlare rätt att bestämma sitt försäljningspris eller detaljhandelspris för varje produkt efter eget gottfinnande.

d) Försäljningen av specialprodukter är endast tillåten om handlaren kommunicerar direkt med patienten. Under inga omständigheter ska handlaren sälja specialprodukter online. medi friskriver sig från allt ansvar som kan uppstå till följd av felaktig försäljning av specialprodukter.

e) Handlare ska alltid erbjuda, annonsera och presentera produkterna så att de framstår som ett premiummärke. I allmänhet marknadsförs produkterna alltid genom att betona deras unika egenskaper, fördelar och mervärde och inte genom prissänkningar. Såvida det inte gäller specifika, tidsbegränsade kampanjer ska handlaren försöka undvika begrepp som till exempel ”billigt”, ”överskott” eller ”avveckling”.

f) Handlaren ska inte aktivt marknadsföra produkterna utanför landet.

g) Alla aktiviteter i samband med försäljning omfattas av handlarens normala affärsverksamhet och de allmänna och gemensamma regler som marknaden eller dess kunder rimligen kan förvänta sig av en tillbörlig och flitig affärsman.

h) Handlaren måste alltid ha åtminstone en fysisk gatuadress, en giltig e-postadress och ett fast telefonnummer för sina kunder.

i) Handlare ska iaktta och följa alla föreskrifter, lagar och regler som är tillämpliga för ledning av deras verksamhet.

j) för det enda syftet att marknadsföra medis produkter måste handlaren iaktta medis policy för varumärken, marknadsföring av material. Inga särskilda licenser eller

3. Onlinemarknadsföring

Onlinemarknadsföring av produkter ska dessutom omfattas av följande:

a) När onlinemarknadsföringen via vissa försäljningsplattformar kräver medis tillstånd förbehåller sig medi rätten att tilldela eller vägra sådant tillstånd efter eget gottfinnande. Alla erforderliga tillstånd måste ges skriftligt.

b) Villkoren för onlinemarknadsföring gäller oavsett om webbutiken drivs av handlaren själv eller om webbutiken drivs av en tredje part som till exempel affärspartner eller försäljningsplattformar exempelvis Amazon, Ebay, Jd, T-mall etc. (hädanefter kollektivt kallade "Partner"). När det gäller tredje parter som handlaren involverar i sin försäljningsverksamhet ska även de omfattas av dessa bestämmelser och villkor och iaktta dem som om de själva vore handlaren.

c) Handlarens webbplatser måste motsvara alla tillämpliga bestämmelser för att rättmätigt göra reklam för onlineprodukter och utföra all relaterad onlinemarknadsföring inklusive tillämplig betalning och leverans till kunden/kunderna.

d) Handlaren ska förse sina webbplatser med en välplacerad och lättillgänglig hänvisning till sin kundtjänstavdelning så att varje kund snabbt kan kontakta serviceavdelningen via telefon, e-post eller en chattfunktion – allt i enlighet med tillämpliga standarder för marknadsföring.

e) Ett kundtjänstnummer i det fasta telefonnätet måste vara tillgängligt för kunder i överensstämmelse med marknadens vanliga öppettider.

f) Domännamnet för handlarens webbutik måste innehålla handlarens namn.

g) Hemsidan/hemsidorna på handlarens webbplats, som är tillgängliga under godkända domännamn måste specificera och visa medis varumärken och logotyper i enlighet med alla regler som därför fastställs av medi och tillämpliga lagstadgade krav.

h) Alla produkter som erbjuds på handlarens webbplats måste visa medis varumärke/varumärken och logotyp tillsammans med originalnamnet och en noggrann beskrivning av produkten, tillsammans med respektive foto- och/eller videomaterial och förpackningen, allt i enlighet med goda standarder på marknaden för premiumprodukter och precis som tidigare skriftligt godkänts av medi, såvida inte medi själv har lämnat informationen tidigare.

i) Alla webbplatser måste hållas uppdaterade. Ett tydligt slutpris måste anges för varje produkt.

j) Indikationer av högre överkorsade priser tillåts endast när de är kopplade till specifika engångshändelser eller periodiska tillfällen men inte som ett allmänt tillämpat långsiktigt reklam- eller kampanjkoncept.

k) Handlaren måste på ett klart och tydligt sätt ange sina leveransvillkor och övriga bestämmelser.

l) Hanteringen av förfrågningar, beställningar och leverans av produkter måste återspegla premiummärkets image och produkternas utmärkta rykte.

m) Handlaren ska se till att chatt- eller telefonförfrågningar till kundserviceavdelningen besvaras snabbt och tydligt av utbildad personal.

n) Handlarens personal ska vara kvalificerad för att specifikt identifiera kundens behov och att överföra de olika användningsmöjligheterna inom ramen för den tillämpliga produktportföljen.

o) På sina auktoriserade webbplatser ska handlaren endast göra reklam för de produkter som ingår i det aktuella sortimentet och är tillgängliga för omedelbar leverans.

p) Marknadsföringsaktiviteter måste återspegla premiummärkets image och produkternas utmärkta rykte. Reklam på ett olämpligt sätt (till exempel med erotisk, pornografisk, politisk bakgrund etc.) är förbjuden.

q) Beställningar får endast hanteras och skickas till kunder inom landet såvida de inte utfärdats av konsumenter inom EU.

r) Beställningar som kräver transport utanför landet ska omdirigeras till medis hemsida med mer information om var de beställda produkterna för respektive leveransadress kan erhållas. Detta gäller inte för beställningar som utfärdats av konsumenter inom EU.

s) Sändningar levereras endast till i förväg godkända leveransorter. Dropshipping är inte tillåtet för handlaren och medi kommer inte att ingå några dropshippingsåtaganden för internetkonton.

t) Genom att beställa produkter från medi accepterar handlaren att iaktta bestämmelserna och villkoren i denna policy och att säkerställa att även personalen och/eller tredje part som är involverad i handlarens verksamhet följer denna policy.

Kontakta commercialpolicy@medi.de om du har några frågor om affärspolicyn.

Kontakta kundservice 08-96 97 98